Read the Official Description

Columbia Southern University nhận ra rằng có một mong muốn ngày càng tăng của nhiều người trong lực lượng lao động đào tạo tập trung trong một chuyên môn nghiệp vụ.

Để đáp ứng nhu cầu này, CSU cung cấp Chứng chỉ tốt nghiệp Chương Trình mà sử dụng đầy đủ các khóa học từ các nồng độ CSU.

Chứng chỉ tốt nghiệp Chương Trình


Học sinh chọn bốn khóa học (12 học kỳ giờ tín dụng) từ một nồng độ sau đại học để kiếm được một giấy chứng nhận cấp đại học trong khu vực tập trung.

Chương trình đào tạo

MBA 6841 - Công Lập ngân sách
MBA 6851 - Quản lý tổ chức công cộng
MBA 6861 - Chính sách công cộng
MBA 6871 - Công Tài chính / Quy trình lập pháp


See 19 more programs offered by Columbia Southern University »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date