Giấy chứng nhận tốt nghiệp: quản lý nhân sự

Columbia Southern University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giấy chứng nhận tốt nghiệp: quản lý nhân sự

Columbia Southern University

Columbia Southern University nhận ra rằng có một mong muốn ngày càng tăng của nhiều người trong lực lượng lao động đào tạo tập trung trong một chuyên môn nghiệp vụ.

Để đáp ứng nhu cầu này, CSU cung cấp Chứng chỉ tốt nghiệp Chương Trình mà sử dụng đầy đủ các khóa học từ các nồng độ CSU.

Chứng chỉ tốt nghiệp Chương Trình


Học sinh chọn bốn khóa học (12 học kỳ giờ tín dụng) từ một nồng độ sau đại học để kiếm được một giấy chứng nhận cấp đại học trong khu vực tập trung.

Chương trình đào tạo

MHR 6551 - Đào tạo và Phát triển
MHR 6901 - Quản lý bồi thường
MHR 6751 - Quan hệ Lao động và Thương lượng tập thể
MHR 6401 - Việc làm Luật


Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Orange Beach, Alabama
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Orange Beach, Alabama
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ