Chứng chỉ về Cyber Network Defense cung cấp các kỹ năng nền tảng để áp dụng các biện pháp phòng thủ cho các mạng và hệ thống thông tin. Học sinh có được sự hiểu biết về phần cứng máy tính và phần mềm hệ thống. Chương trình này dạy tất cả các khía cạnh của bảo mật thông tin bao gồm bảo mật kỹ thuật, bảo mật thông tin liên lạc, mã hóa, bảo mật và hoạt động nhân sự và bảo mật. Các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật và đạo đức của điều tra mạng máy tính sẽ được đề cập. Ngoài ra, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết về các mối đe dọa phần mềm độc hại và sẽ thực hiện đánh giá lỗ hổng và kiểm tra thâm nhập thực hành.

Giấy chứng nhận quốc phòng mạng Cyber cũng sẽ giúp chuẩn bị cho sinh viên để tận dụng lợi thế của thử nghiệm cho các chứng chỉ chuyên nghiệp:

  • CompTIA A
  • Bảo mật CompTIA
  • Mạng CompTIA

Chứng chỉ tín dụng 18 có thể hoàn thành chỉ trong một năm có thể chuyển tiếp thành một văn bằng cao cấp tại Đại học Utica. Cần có sự cho phép của Giám đốc Chương trình.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Utica College Online

Xem 48 các khóa học tại Utica College Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Duration
1 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
End Date
Tháng 4 30, 2020
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Bảy 31, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng 12 31, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Năm 2020
End Date
Tháng 4 30, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 4 30, 2020
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Bảy 31, 2020

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 31, 2020

Tháng Năm 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 4 30, 2021