Khóa học luyện thi online

Bright Learning

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học luyện thi online

Bright Learning

Khoá Luyện EmSAT của Bright Learning được thiết kế xung quanh bạn. Sau khi đánh giá kỹ năng Anh Ngữ và kiến ​​thức của bạn về kỳ thi EmSAT, chúng tôi thiết kế một khóa học EmSAT Preparation phù hợp với nhu cầu của bạn. Mỗi bài học trong khóa học được cung cấp bởi gia sư trực tuyến cá nhân, trực tuyến của bạn trong lớp học ảo của chúng tôi. Lớp học tương tác của Bright Learning cho phép bạn xem và nghe giáo viên dạy kèm của bạn trong khi tương tác với các tài liệu lớp.

Trong khóa học chuẩn bị EmSAT tùy chỉnh của bạn, trợ giáo cá nhân của bạn có thể giúp bạn học :

 • Chiến lược thi EmSAT
 • Làm giàu từ vựng của bạn
 • Tập làm văn
 • Paraphrasing
 • Đọc hiểu
 • EmSAT Đọc, Viết và Nghe Nhiệm vụ

Học nhanh trong nháy mắt

 • Người dạy kèm tiếng Anh trực tuyến cá nhân
 • Bài học trực tiếp, đối thoại trực tiếp
 • Định thời lớp linh hoạt
 • Bài học ghi lại và bài tập về nhà tùy chọn
 • Giấy Chứng Nhận Thành Tích phù hợp với trình độ tiếng Anh của CEFR

Với giáo viên dạy kèm cá nhân, trực tuyến của Bright Learning, bạn đã chọn những gì bạn muốn học, khi bạn muốn học và bạn muốn học như thế nào. Yêu cầu hôm nay để trải nghiệm việc học tiếng Anh, cách sáng tạo.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - USA Online
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ