Đọc Mô tả chính thức

Khóa học quản lý sân khấu nhà hát

Các con số của người cai trị là quan trọng trong tất cả các loại giải trí sống. Ông chịu trách nhiệm điều phối và quản lý sản xuất kỹ thuật của dự án nghệ thuật. Quá trình Alderman chúng tôi cung cấp trong CPA trực tuyến chuẩn bị cho bạn các đặc điểm chung và cụ thể của các phương tiện truyền thông khác nhau (phim, nhà hát, truyền hình và live show) do đó mở rộng triển vọng nghề nghiệp của bạn và bạn có thể làm việc như một Alderman và sân khấu truyền hình.

Quá trình quản lý giai đoạn chuẩn bị cho bạn để theo dõi và chi phối các quy trình kỹ thuật và nghệ thuật trong buổi diễn tập và biểu diễn của các chương trình, xác định các đặc tính của không gian sân khấu và kinh tế, nhân lực, kỹ thuật và an toàn cho các nghệ sĩ, kỹ thuật viên và các yếu tố khán giả. Bạn sẽ biết làm thế nào để tổ chức các quy trình công việc, áp dụng các kỹ thuật thông tin liên lạc và đàm phán và tìm hiểu để viết rundowns, kịch bản sân khấu của quản lý, máy tính bảng và các tài liệu khác của quản lý sân khấu.

Có sự hỗ trợ của một giáo viên với kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và bạn có thể tham gia trong các hoạt động liên lạc. Trong CPA trực tuyến chúng tôi cung cấp một đào tạo duy nhất trong lĩnh vực này. Bạn sẽ không tìm thấy một khóa học chuyên ngành như vậy. Chuyên quản lý sân khấu và chuẩn bị các chuyên gia tốt nhất!

CHƯƠNG TRÌNH

  1. Quy trình sản xuất của chương trình trực tiếp và các sự kiện
  2. Sống Giải trí quản lý giai đoạn
  3. Cấu hình và cấu trúc của sân khấu
  4. Mối quan hệ với môi trường làm việc
  5. Thủ tục regiduría

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Buổi thực hành tự nguyện sẽ được tiến hành tại các cơ sở nghe nhìn Salduie CPA (Zaragoza) Foundation, nhằm vào các thí nghiệm với thiết bị nghe nhìn để bổ sung nội dung chương trình.

Xem 30 các khóa học tại CPA Online »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
300 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date