Khóa học tiếng anh dành cho người mới bắt đầu

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu của Bright Learning được thiết kế xung quanh bạn. Chúng tôi lắng nghe nhu cầu của bạn và thiết kế một khóa học phù hợp với sở thích và mục tiêu học tập ngôn ngữ của bạn. Mỗi bài học trong khóa học được cung cấp bởi gia sư trực tuyến cá nhân, trực tuyến của bạn trong lớp học ảo của chúng tôi. Lớp học tương tác của Bright Learning cho phép bạn xem và nghe giáo viên dạy kèm của bạn trong khi tương tác với các tài liệu lớp.

Trong khóa học Tiếng Anh dành cho Người Mới bắt đầu, người hướng dẫn cá nhân của bạn có thể giúp bạn học cách :

  • Đọc và hiểu các biểu thức cơ bản và các văn bản đơn giản
  • Tham gia vào giao tiếp nói chuyện đơn giản để có được thông tin cần thiết
  • Viết các câu cơ bản và đoạn văn
  • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp thiết yếu

Học nhanh trong nháy mắt

  • Người dạy kèm tiếng Anh trực tuyến cá nhân
  • Bài học trực tiếp, đối thoại trực tiếp
  • Định thời lớp linh hoạt
  • Bài học ghi lại và bài tập về nhà tùy chọn
  • Giấy Chứng Nhận Thành Tích phù hợp với trình độ tiếng Anh của CEFR

Với giáo viên dạy kèm cá nhân, trực tuyến của Bright Learning, bạn đã chọn những gì bạn muốn học, khi bạn muốn học và bạn muốn học như thế nào. Yêu cầu hôm nay để trải nghiệm việc học tiếng Anh, cách sáng tạo.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Learn. Any time. Anywhere. With Bright. Bright Learning builds brighter futures and brighter communities. Everywhere. One lesson at a time.

Learn. Any time. Anywhere. With Bright. Bright Learning builds brighter futures and brighter communities. Everywhere. One lesson at a time. Đọc ít hơn
Hoa Kỳ trực tuyến