Đọc Mô tả chính thức

Khoá học Tiếng Anh Trung cấp của Bright Learning được thiết kế xung quanh bạn. Chúng tôi lắng nghe nhu cầu của bạn và thiết kế một khóa học phù hợp với sở thích và mục tiêu học tập ngôn ngữ của bạn. Mỗi bài học trong khóa học được cung cấp bởi gia sư trực tuyến cá nhân, trực tuyến của bạn trong lớp học ảo của chúng tôi. Lớp học tương tác của Bright Learning cho phép bạn xem và nghe giáo viên dạy kèm của bạn trong khi tương tác với các tài liệu lớp.

Trong Khóa Tiếng Anh Trung Cấp Tùy Chỉnh của bạn, người dạy kèm cá nhân của bạn có thể giúp bạn học cách :

  • Đọc và hiểu các biểu thức và văn bản mức trung cấp
  • Tham gia vào giao tiếp nói tiếng trung cấp
  • Viết đoạn văn liên kết, email và bài luận ngắn
  • Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp chính xác

Học nhanh trong nháy mắt

  • Người dạy kèm tiếng Anh trực tuyến cá nhân
  • Bài học trực tiếp, đối thoại trực tiếp
  • Định thời lớp linh hoạt
  • Bài học ghi lại và bài tập về nhà tùy chọn
  • Giấy Chứng Nhận Thành Tích phù hợp với trình độ tiếng Anh của CEFR

Với giáo viên dạy kèm cá nhân, trực tuyến của Bright Learning, bạn đã chọn những gì bạn muốn học, khi bạn muốn học và bạn muốn học như thế nào. Yêu cầu hôm nay để trải nghiệm việc học tiếng Anh, cách sáng tạo.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 10 các khóa học tại Bright Learning »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date