Khóa học này cung cấp các kỹ năng trong mô hình hóa tuyến tính hoặc cấu trúc cần thiết để giải quyết các vấn đề về cấu trúc mà từ đó bạn có thể phát triển các mô hình phần tử hữu hạn (FE) cho các ứng dụng thực tế. Nó cũng dạy cách kết quả có thể được giải thích một cách chính xác. Khóa học sử dụng gói FE nguồn mở trong một loạt các phiên thực hành hàng tuần trong đó các mô hình được xây dựng cho các vấn đề mẫu và kết quả được xác thực dựa trên các mô hình phân tích đơn giản hoặc tài liệu mở.

Phần lớn các chuyên gia trong nhiều ngành kỹ thuật cơ khí sẽ được hưởng lợi từ việc bổ sung FEM vào mảng kỹ năng của họ. Khả năng phát triển các kỹ năng mô hình dưới sự giám sát trong một môi trường không quan trọng có nghĩa là các kỹ năng và kỹ thuật có thể có được một cách hợp lý, tiến bộ.


Các chủ đề chính của khóa học này:

  • -phương pháp phần tử hữu hạn
  • -phân tích tĩnh tuyến tính
  • -công thức kiểu phần tử hữu hạn
  • thiết lập mô hình phần tử hữu hạn bằng phần mềm thương mại
  • căng thẳng / căng thẳng


Trong khóa học này, bạn sẽ đạt được:

  • Sự hiểu biết lý thuyết mạnh mẽ của FEM
  • Ứng dụng FEM vào các vấn đề kỹ thuật thực tế
  • Kỹ thuật mô hình hiệu quả
  • Hiểu tầm quan trọng của xác minh và xác thực

Thực hành và bài tập được thực hiện bằng cách sử dụng Abaqus hoặc Patran / Nastran (dựa trên sở thích của bạn). Sau khi hoàn thành khóa học này, hoặc nếu bạn có đủ kinh nghiệm với phân tích ứng suất / cấu trúc, bạn có thể chọn lấy mô hình phi tuyến tính thứ hai.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 12 các khóa học tại TU Delft Open & Online Education »

Cập nhật lần cuối December 16, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2, 2019
Duration
8 tuần
Bán thời gian
Price
750 EUR
Deadline
Tháng 8 26, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2, 2019
End Date
Tháng 11 30, 2019
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 8 26, 2019

Tháng 9 2, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 8 26, 2019
End Date
Tháng 11 30, 2019