Đọc Mô tả chính thức

Quản lý dự án là một nghề phát triển nhanh chóng và điều này rất dễ hiểu bởi vì hầu như tất cả các ngành công nghiệp dựa trên quản lý dự án để giám sát công trình từ khi thành lập đến khi hoàn thành. cơ quan chính phủ và công ty tư nhân cũng như cần cá nhân đáng tin cậy và có khả năng để dẫn dắt các dự án của họ để thành công. Nếu bạn muốn có được những kỹ năng cần thiết để trở thành một người quản lý dự án, ghi danh vào khóa học quản lý dự án ICI và đạt được một nghề đáng được mong muốn trong nhiều ngành công nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về quản lý dự án
 • Phạm vi quản lý dự án và Xây dựng
 • Các dự án quy hoạch
 • công tác Đoàn
 • Thực hiện dự án
 • Đánh giá dự án
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Phát triển nhân sự

Triển vọng nghề nghiệp

Ngày càng có nhiều tổ chức hiện nay sử dụng các đội và các phương pháp dựa trên dự án để đạt được các mục tiêu cụ thể. Và để dẫn dắt đội bóng như vậy, các nhà quản lý dự án là cần thiết. Cá nhân có thể chứng minh các kỹ năng trong việc quản lý nguồn tài nguyên có giá trị như nhân lực, tiền bạc và thời gian sẽ thấy quản lý dự án là một lựa chọn nghề nghiệp hoàn hảo. Trong khi nhiều ngành công nghiệp có nhu cầu cho các nhà quản lý dự án, những cái mà hầu hết phụ thuộc vào các chuyên gia là:

 • Viễn thông
 • công nghệ thông tin
 • Sức khỏe
 • giáo dục
 • chính phủ (các cấp)
 • phương tiện truyền thông
 • thị trường
 • Xây dựng và nhiều hơn nữa.

Cho dù bạn muốn bắt đầu một sự nghiệp như quản lý dự án hoặc quý vị đã sử dụng nhưng muốn thăng tiến trong vị trí hoặc chuyển giao cho dự án phòng ban quản lý, bạn sẽ đánh giá cao việc giáo dục và đào tạo bạn sẽ nhận được từ ICI.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
International Career Institute

Xem 47 các khóa học tại International Career Institute »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school