Khóa học: Chương trình năng lượng gió nhỏ

Texas Tech University Worldwide eLearning

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học: Chương trình năng lượng gió nhỏ

Texas Tech University Worldwide eLearning

Chương trình năng lượng gió nhỏ

Trẻ vị thành niên trong năng lượng gió (18 giờ tín dụng) cũng có sẵn như là một khu vực tập trung cho sinh viên theo đuổi một Cử nhân nghiên cứu chung.

Tổng quan về Chương trình

Trẻ vị thành niên này bao gồm 18 giờ học các khóa năng lượng gió đại học. Tất cả các khóa học phải được một cố vấn năng lượng gió chấp thuận, và điểm C hoặc đạt được tốt hơn trong mỗi khóa học. Năng lượng gió là một lĩnh vực đa ngành và một số khái niệm sẽ đòi hỏi một nền tảng trong tính toán và vật lý.

Quy trình nộp đơn

Để theo đuổi trẻ vị thành niên về năng lượng gió, bạn sẽ cần phải hoàn thành Mẫu Năng lượng Gió và biến nó thành Trung tâm Tư vấn UC khi bạn nhận được sự chấp thuận từ cố vấn của bạn. Xin lưu ý: Học sinh không được nhận vào Đại học Texas Tech trước tiên phải nộp đơn vào Texas Tech trước khi đăng ký vào các khóa học.

Yêu cầu của chương trình

KHÓA NĂNG LƯỢNG WIND:

 • WE 1300 Giới thiệu về năng lượng gió
 • WE 1310 Phương pháp phân tích trong năng lượng gió
 • WE 1311 Nguyên tắc chuyển đổi năng lượng gió
 • CHÚNG TÔI 2300 Tác động xã hội của năng lượng gió
 • WE 2310 Phương pháp xác định đặc điểm tài nguyên gió
 • WE 3100 Wind Energy Lab
 • WE 3300 Khoa học và Công nghệ Năng lượng gió I
 • WE 3301 Khoa học và Công nghệ Năng lượng gió II
 • WE 3310 Kinh tế và Tài chính Năng lượng gió
 • WE 3315 Năng lượng tái tạo và môi trường
 • WE 4000 thực tập trong năng lượng gió
 • WE 4300 Tích hợp lưới năng lượng gió
 • WE 4310 Mô hình và thiết kế gió
 • WE 4311 Các vấn đề pháp lý và quy định về năng lượng gió
 • WE 4320 Nghiên cứu độc lập về năng lượng gió
 • WE 4323 Khí tượng cho năng lượng gió
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Texas Tech University Worldwide eLearning

Cập nhật lần cuối April 24, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
18 giờ
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - USA Online
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ