Đọc Mô tả chính thức

Tài chính cá nhân

Đặt mình thành công bằng cách bao gồm một trẻ vị thành niên Tài chính cá nhân trong chương trình cấp bằng của bạn để bạn có thể thực hiện các mục tiêu tài chính của riêng mình và tránh rủi ro và nợ không cần thiết.

Tổng quan về Chương trình

Điều gì nếu bạn có thể khởi động sự nghiệp của mình bằng các kỹ năng để đưa ra quyết định tuyệt vời về thu nhập cá nhân của bạn, và sử dụng các kỹ năng tương tự để nâng cao khả năng làm việc của bạn? Chọn một trẻ vị thành niên Tài chính Cá nhân và bạn sẽ có cơ hội học các kỹ năng cần thiết để quản lý thành công tài chính cá nhân của mình, giúp đỡ người khác, và nâng cao cơ hội nghề nghiệp của bạn (trẻ vị thành niên này cung cấp yêu cầu về giáo dục cho AFC ® (Tư vấn Tài chính được công nhận).

Các khóa học dạy các chủ đề thực tế sẽ mang lại lợi ích cho dù tôi lựa chọn ngành nghề nào, từ đầu tư, quản lý nợ và bảo hiểm để mua nhà - BẤT CỨ ai cũng có thể hưởng lợi từ các lớp này. Sức khỏe tài chính tốt bắt đầu với những quyết định sáng suốt trong cuộc đời. Cảm ơn, Texas Tech! ”

- Hannah Walker

Quy trình nộp đơn

Để theo đuổi trẻ vị thành niên Tài chính Cá nhân, trước tiên bạn nên liên hệ với cố vấn học tập của bạn. Cả cố vấn học tập của bạn và Tư vấn Học thuật trong Đại học Khoa học Nhân văn sẽ làm việc với bạn để hoàn thành quá trình cần thiết để khai báo trẻ vị thành niên của bạn.

Yêu cầu của chương trình

  • 18 giờ tín dụng
  • Tất cả các khóa học được cung cấp trong mùa thu, mùa xuân và mùa hè học kỳ
  • Tất cả điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng trước khi tham gia mỗi khóa học.
  • Tất cả các khóa học phải được hoàn thành với điểm "C" trở lên.
Khóa học

PFI / PFP 3301, PFI / PFP 3321, PFI 3341, PFI 3361, PFI 3381

Điều kiện tiên quyết: PFI 3361 HOẶC PFI 3381

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Texas Tech University Worldwide eLearning

Xem 65 các khóa học tại Texas Tech University Worldwide eLearning »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
18 giờ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date