Khóa học Tại sao Các vấn đề Sinh học: Khái niệm cơ bản

FutureLearn

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học Tại sao Các vấn đề Sinh học: Khái niệm cơ bản

FutureLearn

Khám phá sinh học đằng sau những vấn đề phức tạp mà bạn đọc về những tin tức

Chúng ta thường đọc những câu chuyện dựa trên sinh học mà chúng ta không hiểu đủ để hình thành ý kiến ​​về.

Để có thể giải thích các khái niệm sinh học phức tạp - xác định di truyền, nhân bản, kỹ thuật di truyền, chống lão hóa, ưu sinh, lựa chọn nhân tạo hoặc thừa kế trí thông minh - chúng ta cần kiến ​​thức mà chúng ta có thể không có.

Đó là nơi mà khóa học trực tuyến có thể giúp đỡ. Nó cung cấp một bài giới thiệu cơ bản về sinh học đằng sau những ý tưởng này, sử dụng các bài học và phỏng vấn các chuyên gia để bạn có thể hiểu được ý nghĩa của chúng đối với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Bạn sẽ bao gồm những chủ đề nào?

  • Cuộc sống, những điều cơ bản
  • Thông tin DNA cho cuộc sống
  • Gen trong hành động
  • Cách hoạt động của tiến trình
  • Con người trong tự nhiên

Bạn sẽ đạt được những gì?

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể ...

  • Áp dụng kiến ​​thức khoa học vào con người
  • Giải thích những hàm ý của thực tế rằng chúng ta là một loài sinh học
  • Đánh giá một cách nghiêm túc các thông tin liên quan đến chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông
  • Xây dựng một tiêu chí dựa trên cơ sở khoa học về các khía cạnh có cơ sở sinh học, tránh các quan điểm sai lệch, vô căn cứ
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
FutureLearn
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
3 tuần
Bán thời gian
Price
Giá
Miễn phí
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - UK Online
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates