Khóa học trực tuyến: Lập kế hoạch thích ứng cho cơ sở hạ tầng và quản lý nước

TU Delft Open & Online Education

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học trực tuyến: Lập kế hoạch thích ứng cho cơ sở hạ tầng và quản lý nước

TU Delft Open & Online Education

Tổng quan

Tìm hiểu các kỹ năng và công cụ cần thiết để phân tích những sự không chắc chắn sâu, dự đoán sự thay đổi và thiết kế sự thích nghi Pathways cho các can thiệp có quy mô và lâu dài trong cơ sở hạ tầng và các hệ thống quản lý nước.

Các sự kiện gần đây cho thấy sự dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng đối với các sự kiện bất ngờ hoặc khó dự đoán. An ninh lũ lụt thường bị đe doạ và thu nhập từ đầu tư vào cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương trước những thay đổi về biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính, những đổi mới phá hoại hoặc những xu hướng nghỉ ngơi.

Cách tiếp cận dựa trên hệ thống

Để hỗ trợ cách tiếp cận mới và có hệ thống này đối với kế hoạch dài hạn, các nhà nghiên cứu từ TU Delft và Viện Deltares ở Hà Lan đã phát triển các công cụ để:

  • xác định tốt hơn và đối phó với 'những điều không chắc chắn sâu sắc'
  • thiết kế 'chuyển thể Pathways ' để dự đoán sự thay đổi
  • giám sát việc thực hiện các Pathways .

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ mới này và cách chúng khác với các phương pháp lập kế hoạch thông thường. Khóa học sử dụng các ví dụ từ quản lý nguồn nước và đồng bằng ở Hà Lan và Vương quốc Anh, nơi " Pathways thích ứng" đã được sử dụng trong các chính sách quản lý rủi ro lũ lụt và cải thiện nguồn nước ngọt.

Khóa học này dành cho bạn?

Nếu bạn tham gia vào kế hoạch dài hạn, bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để áp dụng các phương pháp này trong một môi trường chuyên nghiệp. Chúng hữu ích nhất cho các kỹ sư hoặc chuyên gia, những người đã phát triển một phương pháp tư duy hệ thống để giải quyết các vấn đề phức tạp. Chúng tôi đề nghị khóa học này cho các chuyên gia có kinh nghiệm về lập kế hoạch dài hạn hoặc xây dựng chính sách để phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý vòng đời. Khóa học này dự kiến ​​sẽ có khả năng tốt về tư duy khái niệm nhưng không đòi hỏi phải sử dụng các kỹ năng tính toán.

Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • tuyên bố và bảo vệ sự lựa chọn trong kế hoạch dài hạn hoặc ra quyết định dưới sự không chắc chắn
  • sử dụng một phương pháp có cấu trúc để phát triển các kịch bản cho tương lai hợp lý nhưng không chắc chắn
  • xác định và truyền đạt các quan điểm của các bên liên quan khác nhau về việc thực hiện Pathway lối thích ứng
  • thiết kế một Pathway thích nghi và đánh giá hiệu suất của nó trong một trò chơi nghiêm túc
  • đưa ra các khuyến nghị về làm thế nào để đối phó với những điểm mạnh và điểm yếu của thích ứng Pathways trong quá trình thực hiện
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối June 6, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 9, 2018
Duration
Thời hạn
6 tuần
Bán thời gian
Price
Giá
395 EUR
Information
Deadline
Tháng 10 2, 2018
Locations
Hà Lan - Netherlands Online
Ngày bắt đầu : Tháng 10 9, 2018
Hạn cuối hồ sơ Tháng 10 2, 2018
Ngày kết thúc Tháng 11 20, 2018
Dates
Tháng 10 9, 2018
Hà Lan - Netherlands Online
Hạn cuối hồ sơ Tháng 10 2, 2018
Ngày kết thúc Tháng 11 20, 2018