Khóa học trực tuyến: Mệt mỏi về cấu trúc và vật liệu

TU Delft Open & Online Education

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học trực tuyến: Mệt mỏi về cấu trúc và vật liệu

TU Delft Open & Online Education

Mệt mỏi gãy xương có thể xảy ra như là kết quả của các cấu trúc tải tuần hoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh chứng nhận khả năng chịu đựng mệt mỏi và thiệt hại, các kỹ sư nên có kiến ​​thức và kỹ năng để phân tích và đánh giá tuổi thọ mệt mỏi và hiệu suất mệt mỏi. Điều này bao gồm khả năng thiết kế chống lại sự mệt mỏi và xác nhận các thiết kế có xác minh sức mạnh mệt mỏi đã được xác nhận. Rạn nứt mệt mỏi và thất bại cấu trúc liên quan có thể do nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như chất lượng vật liệu được áp dụng, công nghệ sản xuất, thiết kế kết cấu, tính toán độ tin cậy không phù hợp, đánh giá thấp phổ tải và sử dụng cấu trúc không phù hợp. Với rất nhiều yếu tố có thể là một cách tiếp cận kỹ thuật không thể thiếu và nghiêm ngặt là bắt buộc.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng để xác định các vị trí tiềm năng quan trọng và các nguồn hiệu suất mệt mỏi kém; phát triển các chiến lược để tránh gãy xương mệt mỏi và cải thiện hiệu suất mệt mỏi của kết cấu.

Khóa học phù hợp với các kỹ sư hàng không chủ yếu có trách nhiệm bao gồm các cấu trúc máy bay. Tuy nhiên các kỹ sư dân dụng, kỹ sư kết cấu , cũng như các kỹ sư làm việc trong ngành sản xuất cũng sẽ được hưởng lợi từ đánh giá mức độ cao về đánh giá mức độ mệt mỏi và tăng trưởng thiệt hại.

Đối với bất cứ ai làm việc về phát triển, thiết kế hoặc sức mạnh biện minh cho các cấu trúc kỹ thuật, khóa học này sẽ là vô giá. Nó sẽ không chỉ học các phương pháp và thực hành tốt nhất, mà còn giải thích kỹ lưỡng các nguyên tắc cơ bản cho phép đánh giá các giới hạn của các thực tiễn hiện tại, và cách khắc phục các hạn chế đó. Trong ngắn hạn, bạn sẽ trở thành một chuyên gia khoan dung mệt mỏi và thiệt hại!


Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Giải thích và thảo luận về các tính năng gãy xương mệt mỏi đối với các đặc tính của từng giai đoạn trong cuộc sống mệt mỏi.
  • Xác định và xác định các yếu tố nồng độ ứng suất cho các cấu trúc khía có hoặc không có ứng suất còn lại.
  • Giải thích và thảo luận về các đường cong SN liên quan đến stress trung bình, các hiệu ứng bề mặt vật liệu và phân tán, và thực hiện phân tích cuộc sống mệt mỏi xem xét sự căng thẳng trung bình và độ dẻo gốc.
  • Đánh giá tuổi thọ mệt mỏi của các mối căng và khớp cắt, và giải thích các hạn chế đối với các nguyên tắc tương tự.
  • Giải thích các khái niệm cơ bản về gãy xương đàn hồi để tăng trưởng thiệt hại và thực hiện phân tích tăng trưởng nứt với các khái niệm này.
  • Giải thích hậu quả của tải biên độ biến thiên và không đổi đối với tuổi thọ mệt mỏi và tăng trưởng thiệt hại, và thực hiện phân tích cuộc sống mệt mỏi cho phổ tải tùy ý.
  • Giải thích ảnh hưởng của môi trường đến hiện tượng mệt mỏi và hiện tượng mệt mỏi.
  • Thực hiện phân tích sức mạnh còn lại.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 16, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2, 2019
Duration
Thời hạn
7 tuần
Bán thời gian
Price
Giá
750 EUR
Information
Deadline
Tháng 8 26, 2019
Locations
Hà Lan - Netherlands Online
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2, 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng 8 26, 2019
Ngày kết thúc Tháng 11 30, 2019
Dates
Tháng 9 2, 2019
Hà Lan - Netherlands Online
Hạn cuối hồ sơ Tháng 8 26, 2019
Ngày kết thúc Tháng 11 30, 2019