Khóa học trực tuyến: Thiết kế cho các giá trị: Làm sắc nét đề xuất kinh doanh của bạn

TU Delft Open & Online Education

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học trực tuyến: Thiết kế cho các giá trị: Làm sắc nét đề xuất kinh doanh của bạn

TU Delft Open & Online Education

TỔNG QUÁT

Làm sắc nét đề xuất kinh doanh của bạn bằng cách học cách tích hợp một cách có hệ thống các giá trị (như tính bền vững, an toàn, công bằng và quyền riêng tư) vào thiết kế công nghệ hoặc sản phẩm mới trong tổ chức của bạn. Điều này sẽ đảm bảo một kết quả thắng lợi chiến lược cho cả xã hội và doanh nghiệp của bạn.

Đầu tư và chấp nhận Thiết kế cho các giá trị có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn theo nhiều cách:

 • Nâng cao cơ hội thành công thương mại và tăng sự tự tin của nhà đầu tư bằng cách làm cho các cải tiến được xã hội chấp nhận hơn.
 • Ngăn chặn các vấn đề pháp lý trong tương lai và giảm thiểu những rủi ro của các tác động tài chính tiêu cực gây ra bởi công khai xấu. Rủi ro có khả năng liên quan đến việc sử dụng các công nghệ mới có thể được ngăn chặn nếu chúng được đánh giá đúng và được giải quyết trong quá trình thiết kế sản phẩm.
 • Giữ lại và thu hút khách hàng mới bằng cách sử dụng các đối số bán hàng dựa trên lợi ích của các giá trị tích hợp. Sử dụng các giá trị này như là một phần của chiến lược tiếp thị có thể giúp bạn xác định đề xuất bán hàng độc đáo của mình.
 • Tăng cường uy tín thương hiệu của bạn và củng cố vị trí của mình trong ngành bằng cách thể hiện cam kết phát triển ngành với các hoạt động kinh doanh và đóng góp đạo đức cho cộng đồng.

Ví dụ thực tế trong khóa học này được rút ra từ các ngành công nghiệp khác nhau (đang nổi lên) để cho thấy rằng nhiều giá trị có thể được đáp ứng thông qua thiết kế. Một ví dụ nổi bật và rất thành công của một sản phẩm đáp ứng các giá trị mâu thuẫn là 'GreenFreeze'. Chất làm mát hiện đã được các nhà sản xuất lớn đưa lên và là một thành công thương mại lớn. So với các chất làm mát khác, nó vừa an toàn vừa thân thiện với môi trường và vẫn rất hiệu quả.

Sau khi tham gia khóa học này bạn sẽ có thể:

 • Xem xét kỹ lưỡng thiết kế sản phẩm của bạn để xác định và giải quyết các vấn đề đạo đức mà sản phẩm của bạn có thể phát sinh.
 • Dịch các giá trị thành các yêu cầu thiết kế bằng cách sử dụng 'phân cấp giá trị'.
 • Áp dụng Thiết kế cho các giá trị như một cách để tích hợp một cách có hệ thống các giá trị (như tính bền vững, an toàn, công bằng, công bằng và riêng tư) vào thiết kế công nghệ hoặc dự án của riêng bạn.
 • Nhận biết các giá trị đóng vai trò như thế nào trong các quy trình thiết kế và xác định các bên liên quan khác nhau có liên quan.
 • Đưa ra quyết định tốt hơn trong quy trình thiết kế cho các sản phẩm và công nghệ được xã hội chấp nhận.
 • Nhận biết xung đột giá trị trong thiết kế - ngay cả khi hoặc sau khi các giá trị đã được tích hợp vào chúng - và phát triển các chiến lược để khắc phục chúng.
 • Cải thiện khả năng giao tiếp các lựa chọn bạn thực hiện trong thiết kế của mình dưới dạng các giá trị cơ bản.

Phân tích các trường hợp của riêng bạn và nhận phản hồi được cá nhân hóa

Thông qua kết hợp các bài giảng trực tuyến ngắn do các chuyên gia thiết kế và đổi mới thực hiện, bài tập thực hành, hội thảo trên web và phản hồi cá nhân, bạn sẽ tìm hiểu khái niệm và nguyên tắc Thiết kế cho giá trị và cách sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả. Thông qua các bài tập trong khóa học này, bạn sẽ có thể phân tích các trường hợp và ví dụ của riêng mình và áp dụng các tài liệu và công cụ khóa học cho các thực hành thiết kế của riêng bạn.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối June 25, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 11 15, 2018
Duration
Thời hạn
5 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
395 GBP
Information
Deadline
Tháng 11 8, 2018
Locations
Hà Lan - Netherlands Online
Ngày bắt đầu : Tháng 11 15, 2018
Hạn cuối hồ sơ Tháng 11 8, 2018
Ngày kết thúc Tháng 1 19, 2019
Dates
Tháng 11 15, 2018
Hà Lan - Netherlands Online
Hạn cuối hồ sơ Tháng 11 8, 2018
Ngày kết thúc Tháng 1 19, 2019