Khóa học về Quản lý chăm sóc sức khỏe (8 ECTS)

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Tất cả các khóa học ngắn bắt đầu mỗi tháng trực tuyến

Những thách thức trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỳ vọng trên toàn cầu bắt buộc các nhà quản lý và chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải có được các kỹ năng quản lý theo ngữ cảnh cụ thể. Một khóa học quản lý chăm sóc sức khỏe toàn thời gian chuyên sâu được tổ chức hai lần mỗi năm để cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có được kỹ năng từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khóa học sẽ được phân phối bằng 2 mô hình dựa trên nhu cầu của những người tham gia tiềm năng:

 • Quản lý chăm sóc sức khỏe nâng cao (12 tuần, 10 ECTS): Các bài giảng sẽ được tổ chức 3 ngày một tuần. Hai ngày sẽ được dành cho việc đọc cá nhân và hoàn thành các bài tập khóa học.
 • Khóa học quản lý chăm sóc sức khỏe chuyên sâu dành cho chuyên gia (2 tuần, 4 ECTS): Đây là một mô hình chuyên sâu với các bài giảng được tổ chức hàng ngày.

Kết thúc khóa học, những người tham dự dự kiến sẽ phù hợp hơn với vai trò quản lý tại bệnh viện, viện dưỡng lão, thực hành tư nhân, Tổ chức phi chính phủ (NGO) và hoạch định chính sách y tế. Các mô-đun sẽ được cung cấp dưới dạng bài giảng, thuyết trình trường hợp và trình diễn thực tế tại chỗ đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe được lựa chọn.

Mỗi đoàn hệ sẽ được giới hạn tối đa 20 người tham gia.

Tiêu chí lựa chọn: (CV)

IBSH 20191010-017" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135382_20191010-017.jpg" alt="IBSH 20191010-017" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

Tom tăt nội dung chương trinh

 • Kỹ năng quản lý cho quản lý chăm sóc sức khỏe
 • Hành vi tổ chức
 • Lãnh đạo chăm sóc sức khỏe nâng cao
 • Quản lý và cải thiện chất lượng y tế
 • Trí tuệ cảm xúc, sự đồng cảm và đức hạnh trong chăm sóc sức khỏe (cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tập trung vào bệnh nhân)
 • Các vấn đề đạo đức và pháp lý trong môi trường chăm sóc sức khỏe
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý và hoạch định nguồn nhân lực
 • Cân bằng giữa nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện
 • Quản lý dự án

IBSH Graduation 20191010-115-min" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135383_20191010-115-min.jpg" alt="IBSH Graduation 20191010-115-min" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

IBSH graduation 20191010-169-min" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135384_20191010-169-min.jpg" alt="IBSH graduation 20191010-169-min" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

Cập nhật lần cuối May 2020

Giới thiệu về trường

The International Business School The Hague (IBSH) is an innovative school of business and management established in The Netherlands and is based in the city of The Hague. The IBSH is unlike many othe ... Đọc thêm

The International Business School The Hague (IBSH) is an innovative school of business and management established in The Netherlands and is based in the city of The Hague. The IBSH is unlike many other business schools in that it has specifically designed its PhD-, Master- and Bachelor programs to challenge its students to become better business leaders. Đọc ít hơn