Khóa học về Truyền thông Xã hội trong Y tế: Cơ hội và Thách thức

FutureLearn

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khóa học về Truyền thông Xã hội trong Y tế: Cơ hội và Thách thức

FutureLearn

Hiểu cách các phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng trong chăm sóc sức khoẻ để cải thiện giao tiếp.

Truyền thông xã hội đã nổi lên như là một kênh mới cho cả việc tìm kiếm thông tin, và để tạo ra và trao đổi nội dung do người dùng tạo ra giữa các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, khi lượng thông tin được tải lên các mạng xã hội như Facebook, Whatsapp hoặc YouTube tiếp tục phát triển, ngày càng khó xác định thông tin sức khoẻ đáng tin cậy từ nội dung gây hiểu nhầm.

Khóa học này dành cho bất cứ ai đang tìm kiếm cơ hội và thách thức trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong chăm sóc sức khoẻ, bao gồm cả công cụ truyền thông đại chúng trong các dịch bệnh truyền nhiễm.

Bạn sẽ bao gồm những chủ đề nào?

  • Giới thiệu phương tiện truyền thông xã hội và mạng lưới
  • Phương tiện truyền thông xã hội tạo ra dữ liệu lớn
  • Phác đồ hóa và truyền thông xã hội để thay đổi hành vi y tế
  • Phương tiện truyền thông xã hội và khủng hoảng truyền thông sức khoẻ
  • Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của các bệnh viện và cơ quan y tế
  • Những gì bệnh nhân có thể làm cho mình thông qua các phương tiện truyền thông xã hội?

Bạn sẽ đạt được những gì?

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể ...

  • Mô tả phương tiện truyền thông xã hội là gì trong bối cảnh chăm sóc sức khoẻ.
  • Giải thích những gì tốt hay xấu qua phương tiện truyền thông xã hội.
  • Phản ánh vai trò của bệnh nhân trong hệ sinh thái y tế hiện đại.

khoa học nay danh cho ai?

Khóa học này cung cấp hướng dẫn thực tế cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, bệnh nhân và các nhà nghiên cứu. Nó phù hợp cho bất cứ ai quan tâm đến y tế công cộng và sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng sức khoẻ và sự an toàn của bệnh nhân.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
FutureLearn
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
5 tuần
Bán thời gian
Price
Giá
Miễn phí
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - UK Online
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates