Khoá học: Tại sao lại là vấn đề nghiên cứu

FutureLearn

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Khoá học: Tại sao lại là vấn đề nghiên cứu

FutureLearn

Hãy tưởng tượng một thế giới không có nghiên cứu, nơi các chính phủ thực hiện chính sách dựa trên linh tính và nhà sản xuất phát hành sản phẩm mà không cần thử nghiệm.

Nghiên cứu cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề trên quy mô toàn cầu và đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng.

Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về những gì nghiên cứu, và tại sao nó quan trọng đối với tất cả chúng ta. Bạn sẽ học các khái niệm nghiên cứu cơ bản, gặp các nhà nghiên cứu hàng đầu về các vấn đề trong thế giới thực và xác định khu vực quan tâm cho nghiên cứu của chính bạn.

Bạn sẽ bao gồm những chủ đề nào?

 • Đóng góp của nghiên cứu vào xã hội
 • Giới thiệu các khái niệm nghiên cứu cơ bản, bao gồm:
  • Dựa trên bằng chứng đưa ra quyết định
  • Mô hình và phương pháp nghiên cứu

Bạn sẽ đạt được những gì?

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể ...

 • Xác định tiềm năng nghiên cứu
 • Thảo luận về cách nghiên cứu giúp giải quyết các vấn đề
 • Giải thích mô hình và khái niệm cần thiết để thực hiện và hiểu về nghiên cứu
 • Áp dụng một quy trình ra quyết định dựa trên bằng chứng

khoa học nay danh cho ai?

Khóa học này nhằm cho bất cứ ai quan tâm đến nghiên cứu. Nó có thể được quan tâm đặc biệt cho những người đang thực hiện một dự án nghiên cứu liên quan đến nghề nghiệp của họ hoặc khu vực nghiên cứu.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
FutureLearn
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
2 tuần
Bán thời gian
Price
Giá
Miễn phí
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - UK Online
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates