Trong khoảng

ASCS cung cấp các khóa học cho sinh viên tốt nghiệp trung học hoặc đã vượt qua kỳ thi Phát triển giáo dục tổng quát (GED), và có lẽ đã hoàn thành một số khóa học tại một trường đại học được công nhận hoặc trong lực lượng vũ trang.

Chương trình ASCS yêu cầu hoàn thành 60 giờ tín chỉ giảng dạy ở cấp độ thấp hơn (sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai), bao gồm tối thiểu 15 giờ tín chỉ của các khóa học giáo dục phổ thông.

Các nghiên cứu cốt lõi bao gồm cả các khóa học thực tế và lý thuyết. Các khóa học giáo dục tổng quát được bao gồm được thiết kế để mở rộng nền tảng giáo dục của học sinh. Chúng bao gồm các khóa học trong các lĩnh vực như thông tin liên lạc, tiếng Anh, chính phủ, lịch sử, tâm lý học, xã hội học, toán học và thống kê.

ASCS cung cấp nền tảng vững chắc trong khoa học máy tính và các ngành liên quan cho sinh viên tham gia chương trình BSCS.

Mục tiêu chương trình ASCS

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có thể:

 • Áp dụng các nguyên tắc và phương pháp thiết kế và phát triển cho thiết kế phần mềm
 • Thể hiện kỹ năng lập trình cho các ứng dụng internet, web và máy tính
 • Áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật của thiết kế cơ sở dữ liệu và các công cụ để quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin
 • Hoạt động hiệu quả trong một nhóm và môi trường kinh doanh

Khóa học chính của ASCS

 • CST 110 Hệ thống thông tin quản lý
 • CST 120 Chương trình Logic và Thiết kế
 • CST 125 Lập trình Internet và Web
 • CST 221 Lập trình bằng JavaScript
 • CST 222 Lập trình bằng Java
 • Toán học hữu hạn MATH 210 và Calculus I
 • MATH 211 Toán học hữu hạn và Toán II
 • MGT 100 Giới thiệu về doanh nghiệp
 • MGT 275 thương mại điện tử
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
University of Management and Technology

Xem 13 các khóa học tại University of Management and Technology »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 27, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date