Trong khoảng

ABA cung cấp các khóa học cho sinh viên tốt nghiệp trung học hoặc có GED. ABA yêu cầu 60 giờ tín chỉ giảng dạy ở cấp độ thấp hơn (sinh viên năm nhất và năm thứ hai).

ABA chú trọng mạnh vào các khóa học giáo dục phổ thông sẽ cung cấp nền tảng cho việc nhập học vào chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA). Các khóa học giáo dục tổng quát được thiết kế để mở rộng nền tảng giáo dục của học sinh. Chúng bao gồm các khóa học trong các lĩnh vực như thông tin liên lạc, tiếng Anh, chính phủ, lịch sử, tâm lý học, xã hội học, toán học và thống kê.

Các ứng viên vào chương trình ABA phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Những người nộp đơn vào chương trình ABA có giáo dục trước tại một cơ sở được chính thức công nhận có thể chuyển tối đa 45 giờ tín dụng theo các yêu cầu của ABA.

Mục tiêu chương trình ABA

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có thể:

  • Chứng minh kiến ​​thức cơ bản về các ngành kinh doanh cốt lõi
  • Phân tích hiệu quả kinh doanh bằng kỹ năng định lượng
  • Sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề kinh doanh

Các khóa học cốt lõi của ABA

  • ACCT 210 Kế toán cho người quản lý
  • CST 110 Hệ thống thông tin quản lý
  • ECON 210 Kinh tế cho người quản lý
  • MGT 100 Giới thiệu về doanh nghiệp
  • MKT 100 Nguyên tắc tiếp thị
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
University of Management and Technology

Xem 13 các khóa học tại University of Management and Technology »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 27, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date