Thạc sĩ về thị trường tài chính và tài chính cung cấp kiến thức cơ bản để sinh viên có thể phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong các tổ chức tài chính, cũng như thực hiện các chức năng tư vấn tài chính và đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, định hướng của bậc thầy về thị trường tài chính được thiết kế cho tất cả những sinh viên đang hoặc không làm việc trong ngân hàng, quản lý quỹ hoặc trong lĩnh vực tài chính của một công ty muốn tiến bộ trong sự nghiệp tăng mức độ kỹ năng của họ để chăm sóc , trong tương lai, của việc quản lý thị trường tài chính (quỹ đầu tư, nhà quản lý quỹ, v.v.).120725_pexels-photo-69760.jpegKhông gian âm / Pexels

Chương trình thạc sĩ về thị trường tài chính và tài chính

 1. Lý thuyết tài chính
 2. Các khía cạnh kinh tế vĩ mô và vi mô
 3. Hệ thống ngân hàng
 4. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp
 5. Tài chính thay thế
 6. Quản lý kho bạc trong tình hình căng thẳng
 7. Quản lý kế toán
 8. Phân tích thông tin tài chính
 9. Lãi suất và giá trị tạm thời của tiền
 10. Đánh giá và lựa chọn đầu tư
 11. Giới thiệu về Tài chính doanh nghiệp
 12. Báo cáo tài chính và hợp nhất
 13. Quản lý kho bạc
 14. Tài chính điều hành
 15. Kiểm soát chi phí
 16. Công cụ tài chính và rủi ro
 17. Cơ sở định giá
 18. Định giá và DFC
 19. Phương pháp định giá khác
 20. Mô hình tài chính
 21. Thống kê ứng dụng vào thị trường
 22. Thị trường vốn cổ phần
 23. Thị trường vốn thu nhập cố định
 24. Các công cụ phái sinh, tiền tệ và hàng hóa

 • Phương thức: Trực tuyến
 • Địa điểm giảng dạy: Cơ sở ảo / Nền tảng học tập điện tử
 • Thời lượng: 1 năm / 1.500 giờ tương đương với 60 tín chỉ ECTS
 • Ngày bắt đầu: cứ sau 15 ngày
 • Mức giá: € 1500-3000
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Tây Ban Nha

Xem 6 các khóa học tại EUDE, Escuela Europea de Dirección De Empresas »

Cập nhật lần cuối Tháng Chín 10, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
1,500 EUR
Mức giá: € 1500-3000
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng