Mức liên kết trong hiệu suất trống

Chung

Chương trình mô tả

Tương tự như các chương trình tại trường LACM, LACM Online cung cấp một chương trình lai ghép trực tuyến trong Hiệu suất trống:

Các Chương trình liên kết nghệ thuật trong Hiệu suất trống Là một chương trình Bằng Cấp Chuyên Nghiệp 9 tháng bán thời gian. Chương trình Drum Program cho LACM Online do Ralph Humphrey và Joe Porcaro đồng tác giả nổi tiếng thế giới tạo ra để nâng cao kỹ năng vận động, kỹ thuật và âm thanh, trình bày các khái niệm về nhịp điệu đương đại, và phát triển một loạt các tiết mục trong tất cả các phong cách. Các khóa học được đặc biệt trình tự để tối đa hóa tiềm năng học tập suốt chương trình. Ngoài ra, nó phát triển các kỹ thuật ghi âm hiện đại và thông tin cho sinh viên về các hoạt động kinh doanh âm nhạc quan trọng. Chương trình lai trực tuyến này cũng bao gồm 2 lần tham quan chương trình đào tạo chuyên sâu tại trường.

Yêu cầu nhập học

Học sinh lớp 12, Học sinh lớp 12 và Học sinh tốt nghiệp có thể nộp đơn xin học chương trình Cao Đẳng và Bằng Cao đẳng tại LACM Online. Hãy ghé thăm Trang web tuyển sinh Để có mô tả chi tiết về các yêu cầu áp dụng. Yêu cầu sẽ bao gồm Tài liệu tham khảo về Âm nhạc, và Bảng điểm chính thức. Sinh viên quốc tế phải nộp điểm TOEFL từ 70 trở lên.

Cách đăng ký nhập học

Các ứng viên đã sẵn sàng để áp dụng cho LACM sẽ cần phải hoàn thành một ứng dụng Tuyển sinh và tải lên phương tiện truyền thông thử nghiệm thông qua Chấp nhận ứng dụng. Các ứng viên sẽ cần phải yêu cầu trường trung học chính thức của họ, GED hoặc bảng điểm đại học từ cơ sở tài trợ của họ và gửi cho LACM. Điểm TOEFL, cho Sinh viên Quốc tế, cũng sẽ cần được gửi đến LACM. Tất cả những người nộp đơn sẽ nộp một khoản lệ phí 60 đô-la khi đơn đăng ký hoàn tất.

Chuyển tín dụng

LACM Online không trực tiếp chuyển các khoản tín dụng âm nhạc từ một tổ chức khác ngoại trừ các trường đại học liên kết đã thành lập các thoả thuận phiên dịch. Học sinh được khuyến khích tham gia kiểm tra trình độ thành thạo. Học sinh chứng minh được trình độ thông thạo qua một bài kiểm tra sẽ nhận được tín chỉ cho khóa học và có thể chuyển sang trình độ tiếp theo.

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 2017

Giới thiệu về trường

Los Angeles College of Music (LACM) prepares students to be leaders in music and offers Bachelor’s and Associate’s degrees and Diploma programs in Music Performance, Music Production, Songwriting, Com ... Đọc thêm

Los Angeles College of Music (LACM) prepares students to be leaders in music and offers Bachelor’s and Associate’s degrees and Diploma programs in Music Performance, Music Production, Songwriting, Composing for Visual Media and Music Business. Đọc ít hơn