Thạc sĩ Khoa học Xã hội (MA) Trực tuyến ở Kenya

Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Trực tuyến ở Kenya

Thạc sĩ

Bằng thạc sĩ là một bằng sau đại học mà sinh viên có thể kiếm được một khi họ đã hoàn thành các môn học bắt buộc trong kỷ luật của họ lựa chọn. Bằng MA có sẵn trong nhiều chuyên ngành khác nhau, cho phép sinh viên thích ứng với nền giáo dục của mình để đạt được mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu cuộc sống tương lai của họ.

Kenya được coi là một trong những nước ở châu Phi với các trường đại học hàng đầu của họ là Đại học Nairobi. Năm ngoái, chính phủ Kenya, nâng cấp 15 tổ chức đến tình trạng hoàn toàn các trường đại học trong một nỗ lực nhằm tăng cường tiếp cận của học sinh các trường đại học.

Các Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội Trực tuyến Tốt nhất ở Kenya 2019

Đọc nhiều hơn