MBA - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Trực tuyến)

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Chương trình MBA trực tuyến này là Chứng chỉ mở rộng cấp 7 về Quản lý chiến lược, cung cấp 120 tín chỉ trong số 180 tín chỉ cần thiết để đạt được MBA hoàn chỉnh. 60 tín chỉ còn lại được tạo thành từ một luận văn có thể được gửi và bảo vệ trực tiếp hoặc qua video đến Schellhammer Business School . Ngoài ra, sinh viên cũng có thể đạt được 60 tín chỉ còn lại thông qua MBA hàng đầu tại Đại học Vương quốc Anh.

Chương trình được tạo thành từ 30 mô-đun tương tác và 8 bài tập viết, với khoảng 40 giờ học được hướng dẫn cho mỗi mô-đun. Tất cả các mô-đun có thêm 30-50 giờ học các tài liệu tùy chọn bao gồm các bài tập được đề xuất, bài đọc được đề xuất, tài nguyên Internet và bài tập tự kiểm tra.

Yêu cầu nhập học

Để đăng ký vào chương trình Cấp 7, bạn phải là một) sinh viên tốt nghiệp đại học trên 22 tuổi hoặc b) tốt nghiệp đại học trên 24 tuổi và có ít nhất năm năm kinh nghiệm quản lý.

Khóa học

 • Phẩm chất của lãnh đạo hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp
 • Thúc đẩy và gây ảnh hưởng đến con người
 • Đưa ra quyết định
 • Sự sáng tạo và giải quyết vấn đề
 • Học tập và sử dụng lý thuyết quản lý
 • Môi trường hoạt động bên ngoài của doanh nghiệp
 • Văn hóa và Đạo đức
 • Quản trị và Giám đốc
 • Phân tích cuộc thi
 • Chiến lược tiếp thị
 • Bán hàng hiệu suất cao
 • Truyền thông E-Marketing
 • Khách hàng và nhu cầu của họ
 • Quản lý Nhân sự Chiến lược
 • Tuyển dụng và CPD
 • Đo lường và thưởng hiệu suất
 • Diễn giải tài khoản doanh nghiệp
 • Công cụ phân tích tài chính
 • Quản lý tiền mặt và vốn lưu động
 • Các bài tập trong kỹ thuật định lượng
 • Tác động của công nghệ đối với kinh doanh
 • Đổi mới và R & D
 • Triển khai và quản lý hệ thống chất lượng
 • Công cụ lập kế hoạch chiến lược
 • Quản lý chiến lược và hệ thống
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Phát triển các nhóm hiệu suất cao
 • Quản lý dự án
 • Chiến lược tăng trưởng
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Schellhammer Business School (SBS) is the first British accredited international Business School in southern Spain offering undergraduate and postgraduate programmes based on Swiss quality education s ... Đọc thêm

Schellhammer Business School (SBS) is the first British accredited international Business School in southern Spain offering undergraduate and postgraduate programmes based on Swiss quality education standards taught exclusively in English. SBS is also the only to offer high-quality, on-campus accommodation to a student body of over 54 nationalities. Đọc ít hơn