ONLINESTUDIES.VN

So sánh {onlinestudies-mba-global-mba:plural} Trực tuyến về Kinh doanh điện tử 2019/2020

Một chương trình Quản trị Kinh doanh toàn cầu là một trong những trọng tâm đặt trọng tâm vào việc có một cơ thể học sinh đa dạng văn hoá cũng như định hướng giảng dạy quốc tế. Điều này cho phép sinh viên thu thập được một quan điểm toàn cầu trong khi theo đuổi chương trình MBA.

Mặc dù tôi tham dự các lớp học trực tuyến xa xôi, một số trường đại học tổ chức bắt đầu tại một số địa điểm. Bạn thậm chí có thể ngưng dùng các lớp học trong nhiều tuần lễ trong năm mà không thu hồi và không có ném cho vay học sinh của bạn vào trả nợ. Đó là một cuộc tranh luận mạnh mẽ nhiều người nhìn vào khi đăng ký tham gia trong khoảng cách các lớp học.

Liên hệ các trường Đại học về {onlinestudies-mba-global-mba:plural} Trực tuyến về Kinh doanh điện tử 2019/2020

1 Kết quả trong Kinh doanh điện tử, Học từ xa Filter

MBA toàn cầu về kinh doanh số

Zigurat Global Institute of Technology
Trực tuyến Bán thời gian 1 năm Trường liên hệ Tây Ban Nha Barcelona

Digital Business Global MBA đã được thiết kế cho các chuyên gia muốn bồi dưỡng các kỹ năng công nghệ và ra quyết định của họ và thêm một giá trị khác biệt để tăng khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường toàn cầu.