MBA trực tuyến

IEMI International Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA trực tuyến

IEMI International Business School

Mục tiêu chương trình

Các khóa học cốt lõi

  • Phát triển cá nhân
  • Phát triển nghề nghiệp

Yêu cầu nhập học

  • Hình thức ứng dụng hoàn chỉnh
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Price
Giá
15,000 EUR
Locations
Pháp - Paris, Île-de-France
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Pháp - Paris, Île-de-France
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ