MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ONLINE

Một MBA có thể giúp cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh đáng kể trong thị trường toàn cầu cạnh tranh cao ngày nay. Trong thực tế, nó ngày càng trở thành một yêu cầu tối thiểu đối với tiến bộ. Đó là lý do tại sao Đại học Norwich cung cấp một MBA trực tuyến được công nhận và công nghiệp xếp hạng được thiết kế để giúp tối đa hóa tiềm năng cá nhân và chuyên nghiệp của bạn. chương trình của chúng tôi có ý định mở rộng kiến ​​thức kinh doanh cốt lõi của bạn trong tài chính, tiếp thị, hoạt động và quản lý tài nguyên; chuẩn bị cho bạn để giải quyết, thách thức quản lý thực thế giới hiện nay; và trang bị cho bạn những kỹ năng lãnh đạo đã được chứng minh.

Thông tin chính về Norwich trực tuyến Quản trị Kinh doanh của bạn:

 • Chọn để kiếm được một MBA tổng quát, hoặc tùy chỉnh MBA của bạn bằng việc chuyên môn trong các cách sau:
  • quản lý xây dựng
  • tài chính
  • Quản lí năng lượng
  • lãnh đạo tổ chức
  • Quản lý dự án (được chứng nhận bởi Trung tâm Công nhận PMI toàn cầu cho chương trình giáo dục Quản lý dự án (GAC))
  • Quản lý chuỗi cung ứng & Logistics
 • Bốn ngày bắt đầu mỗi năm
 • Quy mô lớp học nhỏ và sinh viên từ các nguồn gốc khác nhau
 • Kiếm được mức độ của bạn trong vài như là 18 tháng kể từ một trường học có uy tín của Mỹ
 • Xếp hạng trong 20 trường Đại học khu vực hàng đầu như đưa ra Best Value liên quan đến chất lượng giáo dục cao và chi phí ròng thấp tham dự của tạp chí US News & World Report với *
 • Được xếp hạng trong top 100 các trường đại học khu vực bởi US News & World Report **

* Được công nhận là sản phẩm có giá trị tốt nhất đối với chất lượng giáo dục cao và chi phí ròng thấp tham dự với, US News & World Report xếp Đại học Norwich trong 20 khu vực trường Đại học hàng đầu ở miền Bắc. Bảng xếp hạng dựa trên các chương trình đại học và trên sinh viên nhận được mức trung bình của viện trợ tài chính cần dựa trên.

** Được công nhận cho học tập xuất sắc, US News & World Report xếp Đại học Norwich trong top 100 cho khu vực trường Đại học ở miền Bắc. Bảng xếp hạng dựa trên các chương trình đại học

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Norwich University Online Programs

Xem 4 các khóa học tại Norwich University Online Programs »

Khóa học này là Trực tuyến
Duration
18 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày