Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi tin rằng một MBA nên tập trung vào sinh viên

Tại Elmhurst, chúng tôi đưa bạn đầu tiên. Cách chúng ta nhìn thấy nó, lý do duy nhất chúng ta có mặt ở đây là cung cấp cho bạn một nền giáo dục kinh doanh có tác động cao, có giá trị cao. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho bạn các kỹ năng và kết nối bạn cần để đạt được mục tiêu của bạn trong sự nghiệp và cuộc sống của bạn.

Con người bên phải

Các giảng viên của Elmhurst là những nhà lãnh đạo ngành công nghiệp giàu kinh nghiệm, những người tận tâm với việc mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn bằng công việc thực địa, kết nối và kinh nghiệm thực tiễn. Trong chương trình trực tuyến này, bạn sẽ làm việc với một nhóm giảng viên luôn ở đó cho bạn.

Học với những điều tốt nhất

Bạn cùng lớp của bạn là những chuyên gia khác đang tìm kiếm sự tiến bộ trong sự nghiệp và một sự suy nghĩ toàn cầu. Bạn sẽ kết nối với họ ngay lập tức, thu được một mạng lưới các đồng nghiệp sẽ hỗ trợ bạn. Trên thực tế, mạng lưới bạn tạo sẽ là một trong những chuyến đi có giá trị nhất của bạn. Có thể tiếp cận, giá cả phải chăng - chương trình MBA toàn thời gian Elmhurst phù hợp với cuộc sống của bạn.

Định dạng chương trình

Chương trình Quản trị Kinh doanh toàn thời gian được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây có bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận tại khu vực của Hoa Kỳ hoặc tương đương với nước ngoài.

 • 100% trực tuyến
 • Chương trình tăng tốc; không được thiết kế dành cho sinh viên làm việc toàn thời gian
 • Bắt đầu mùa thu hoặc mùa xuân
 • Hoàn thành trong một năm học toàn thời gian

Chương trình giáo dục

Sinh viên cần hoàn thành 10 khóa học bắt buộc (30 giờ học). Bản chất tuần tự của các môn học được thiết kế để giúp học sinh đạt được kiến ​​thức kinh doanh cơ bản để trở thành những người ra quyết định hiệu quả. Không có môn tự chọn trong chương trình này. Tất cả các khóa học kéo dài tám tuần.

 • MBA 500 Quản lý Tổ chức
 • MBA 501 Kế toán tài chính và Quản lý
 • MBA 502 Các công cụ phân tích cho các quyết định quản lý
 • MBA 503 Quản lý Tiếp thị
 • MBA 504 Quản lý tài chính
 • MBA 505 Chiến lược để tạo ra một lợi thế cạnh tranh
 • MBA 509 Quản lý dự án
 • MBA 520 Quản trị Kinh doanh toàn cầu
 • MBA 550 Đa dạng văn hoá trong các tổ chức
 • MBA 558 Thay đổi Quản lý hàng đầu

Elmhurst College có quyền sửa đổi các khóa học, lịch trình và định dạng chương trình

Yêu cầu nhập học

Toàn thời gian Quản trị Kinh doanh được thiết kế cho các chuyên gia kinh doanh những người gần đây đã hoàn thành bằng cử nhân từ một trường cao đẳng được công nhận hoặc đại học.

Các ứng viên phải hoàn thành các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản lý
 • Tài chính doanh nghiệp

Các điều kiện tiên quyết có thể được đáp ứng thông qua việc hoàn thành khóa học trực tuyến (MBA Prep 300), hoàn thành như là một phần của khóa học đại học của sinh viên, hoặc chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học khác.

Hạn chót nộp đơn

 • Kỳ hạn Thu: Ngày 1 tháng 7
 • Kỳ Xuân: ngày 1 tháng 12
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Elmhurst College

Xem 3 các khóa học tại Elmhurst College »

Cập nhật lần cuối March 14, 2019
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 8 26, 2019
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
870 USD
mỗi giờ học
Deadline
Tháng Bảy 1, 2019
Tháng 12 1, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 26, 2019
End Date
Tháng Bảy 31, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
Start Date
Tháng 2 2020
End Date
Tháng 1 4, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 12 1, 2019

Tháng 8 26, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 1, 2019
End Date
Tháng Bảy 31, 2020

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 12 1, 2019
End Date
Tháng 1 4, 2020

The Elmhurst College Full-Time MBA - JoAnn McGuinness ’18

Graduate Studies at Elmhurst College