MBA trực tuyến (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)

Mount Mercy University Online

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA trực tuyến (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)

Mount Mercy University Online

MBA trực tuyến (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION)

Tại Đại học Mount Mercy, MBA của chúng tôi được thiết kế cho các chuyên gia làm việc. Bạn có thể làm việc toàn thời gian, dành thời gian với gia đình và bạn bè, và kiếm được bằng thạc sĩ của bạn.

Học hỏi từ các giảng viên có kinh nghiệm trong khi bạn mở rộng mạng lưới hiện tại và kiến ​​thức của bạn để tiếp tục sự nghiệp của bạn.

Bạn có thể theo đuổi một MBA truyền thống hoặc có thể tập trung vào một sự nhấn mạnh về Quản lý Nhân sự hoặc Quản lý Chất lượng.

Định dạng khóa học

Các lớp học được cung cấp trực tuyến, trong một định dạng 5 và 10 tuần nhanh. Sinh viên có thể hoàn thành trong ít nhất là 18 tháng với chương trình MBA không luận án của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp sáu lần bắt đầu mỗi năm cho sự linh hoạt cuối cùng. Không yêu cầu GMAT hoặc GRE.

Hoàn trả học phí

Đại học Mount Mercy chấp nhận hoàn trả học phí từ nhân viên và nhà tuyển dụng, những người có quyền lợi có sẵn cho họ. Các học sinh được học phí được hoàn lại học phí được cho phép tối đa 45 ngày sau khi hoàn tất khóa học để đóng học phí.

Yêu cầu khóa học

 • EC 580: Kinh tế Quản lý
 • BK 500: Quản lý Tiếp thị
 • BA 505: Thống kê cho việc ra quyết định quản lý
 • BN 510: Quản lý hoạt động
 • BN 500: Hiệu quả Tổ chức
 • BC 500: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • BC 600: Tài chính Quản lý
 • BA 515: Đạo đức tổ chức
 • BN 600: Quản lý nhân sự chiến lược
 • BN 650: Business Capstone (khi còn lại 2 lớp lõi)

Cộng thêm 9 giờ tín dụng tự chọn

Cần thêm thông tin chứ? Liên hệ với chúng tôi theo số (888) 903-4503 hoặc info@online.mtmercy.edu .

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Mount Mercy University Online
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
Locations
Hoa Kỳ - Cedar Rapids, Iowa
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Hoa Kỳ - Cedar Rapids, Iowa
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 2 2019
Hoa Kỳ - Cedar Rapids, Iowa
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ