Tổng quan

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Công cộng và Quản trị Công cộng trực tuyến đầu tiên của University of Johannesburg mang đến cơ hội tuyệt vời để thăng tiến trong lãnh đạo trong cộng đồng và nơi làm việc của bạn.

Phát triển kiến ​​thức chuyên sâu để thể hiện sự lãnh đạo chuyên ngành. Đạt được năng lực phân tích và quản lý ở cấp độ Thạc sĩ để thực hiện các tác vụ nâng cao trong lĩnh vực chuyên môn.

Đánh giá các vấn đề phức tạp một cách độc lập, viết các văn bản cấp cao và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu để cung cấp các giải pháp khoa học.

Chương trình này không yêu cầu phải đi lại và không có phiên giao dịch trực tiếp, cho phép bạn kiếm tín dụng theo tốc độ của riêng bạn trong khi hoàn thành nghĩa vụ cá nhân và chuyên môn. Hoàn thành chương trình trong ít nhất hai năm.

Yêu cầu nhập học

Băt đâu nao! Quá trình nhập học là bước đầu tiên hướng tới sự tiến bộ trong sự nghiệp của bạn. Tự làm quen với các yêu cầu này cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Công cộng và Quản trị công cộng, cùng với thông tin về tài liệu được yêu cầu

  • Học sinh trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Công và Quản trị trực tuyến có thể được tuyển dụng từ một nhóm học sinh có những bằng cấp này:
  • Bằng cấp danh dự (NQF cấp 8) về quản lý và quản trị công cộng hoặc bằng cấp được công nhận tương tự (thay thế bao gồm bằng tốt nghiệp đại học thích hợp, hoặc bằng cử nhân có tín chỉ 480 với tối thiểu 120 tín chỉ ở cấp 8 với quản lý công hoặc quản lý công cộng mô-đun)
  • Trung bình tối thiểu 65% trong các học phần chính của chương trình cử nhân
  • Ba năm kinh nghiệm làm việc quản lý cấp trung trong môi trường khu vực công

Có một câu hỏi? Email enquiries@online.uj.ac.za hoặc điện thoại 0800 980 364 (miễn phí).

Lý do để đăng ký vào một chương trình trực tuyến UJ

Các chương trình trực tuyến của chúng tôi được thiết kế cẩn thận để kiếm được bằng cấp đại học được công nhận có thể cho sinh viên từ mọi tầng lớp xã hội.

Học sinh được hưởng lợi từ sự hướng dẫn nghiêm ngặt và giảng viên của một chương trình truyền thống, có thể truy cập trực tuyến.

  • Không yêu cầu đi lại
  • 6 ngày bắt đầu mỗi năm
  • Trả tiền cho mỗi mô-đun
  • Được hỗ trợ đầy đủ
  • Làm việc và học hỏi

Các mô hình phức tạp - 90 TÍN DỤNG

Phương pháp nghiên cứu quản lý công và quản trị và đề xuất nghiên cứu A (15 tín chỉ)
Phương pháp nghiên cứu quản lý công cộng và quản trị và nghiên cứu đề xuất B (15 tín chỉ)
Châu phi

CÁC PHƯƠNG PHÁP DISSERTATION MINOR - 90 TÍN DỤNG

Tiểu luận A (22,5 tín chỉ)
Tiểu luận B (22,5 tín chỉ)
Tiểu luận C (22,5 tín chỉ)
Tiểu luận D (22,5 tín chỉ)

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại University of Johannesburg »

Cập nhật lần cuối June 21, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Duration
2 năm
Price
60,840 ZAR
LỆ PHÍ TÍN DỤNG TÍN DỤNG - 2018: R 338
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date