Các Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến ở Bahrain

Các Chương trình Cao học Trực tuyến ở Bahrain

Thạc sĩ

Chương trình thạc sĩ là chương trình đào tạo tập trung yêu cầu hai năm học tập trên lớp, nghiên cứu, và có thể bao gồm nộp một luận văn để hoàn thành. Chương trình đào tạo nâng cao này cho phép sinh viên chuyên sâu hơn vào lĩnh vực học tập mà họ yêu thích.

Bahrai, có nghĩa là "hai vùng biển " bao gồm 33 hòn đảo trong vịnh Ba Tư (vùng Vịnh Ả Rập). Bahrain có hệ thống giáo dục công cộng lâu đời nhất ở bán đảo Ả Rập.

Các Thạc sĩ Trực tuyến Hàng đầu ở Bahrain 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Masters Thạc sĩ Bahrain.  Hãy thử Master Thạc sĩ thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây