Mba được trao bởi các trường đại học của Mỹ (trực tuyến)

Asian Center of Education and Training

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Mba được trao bởi các trường đại học của Mỹ (trực tuyến)

Asian Center of Education and Training

The University of America được ủy quyền của nhà nước của Bộ Florida của Ủy ban Giáo dục về giáo dục độc lập của Phần 1005,06 (1) (f), Điều lệ và Quy tắc Florida 6E-5,001, và 1997 Florida Số TITLE XVI GIÁO DỤC Chương 246 không công khai sau trung học tổ chức 246,084 ( 1) (2) (3) ủy quyền. UA cũng được công nhận hoàn toàn bởi NHẬN DỊCH VỤ CHO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ASIC), Một cơ quan kiểm định quốc tế Vương quốc Anh được công nhận bởi Chính phủ Anh, SỞ GIÁO DỤC và DI (HOME OFFICE) và được liệt kê trong thư mục của cơ quan kiểm định quốc tế công nhận CHEA của Mỹ.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh được cấp bởi Đại học Mỹ

 • MBA601 Thay đổi và quản lý khủng hoảng 3 Credits
 • Quản lý tri thức MBA602 và Công nghệ 3 Credits
 • MBA603 Quản lý rủi ro và đạo đức kinh doanh 3 Credits
 • MBA604 Quản lý dự án 6 Tín
 • MBA605 Đa dạng 3 Quản lý Tín
 • MBA606 Xây dựng Thương hiệu và Kinh doanh Quan hệ 3 Credits
 • MBA607 Giải quyết xung đột và đàm phán 3 Credits
 • MBA608 Coaching, Mentoring và giám sát 3 Credits
 • MBA609 Kế hoạch chiến lược 3 Credits
 • MBA610 Intrapreneurship và Kinh Doanh 3 Credits
 • MBA611 thuận lợi, ảnh hưởng và thuyết phục 3 Credits
 • Quy trình quản lý kinh doanh MBA612 3 Credits
 • MBA613 kinh doanh trực tuyến và quản lý thương mại điện tử 3 Credits
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
3,480 USD
$ 3480
Locations
Ấn Độ - Chennai, Tamil Nadu
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Ấn Độ - Chennai, Tamil Nadu
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ