1. Tiếp thị Design & Innovation 2. Phương pháp nghiên cứu cho nhà quản lý 3. Dự án luận văn Học sinh đã hoàn tất thành công Sau đại học Văn bằng Quản trị Kinh doanh sẽ có thể vào được những MBA "top-up" sân khấu

KẾT QUẢ HỌC TẬP:

MBA này sẽ giúp bạn đạt được một sự hiểu biết rộng hơn về kinh doanh bằng cách cho bạn khía cạnh quan trọng của nó và hiển thị cho bạn như thế nào tất cả phù hợp với nhau.

MBA sẽ cập nhật bộ công cụ quản lý của bạn và cung cấp cho bạn một hồ sơ rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn để nâng cao nghề nghiệp của bạn.

Sau khi hoàn thành thành công của giai đoạn này, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ Quản trị Kinh doanh, được cấp bởi Đại học Anglia Ruskin Anh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 7 các khóa học tại Global Impact Training And Higher Education »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
6 - 9 tháng
Toàn thời gian
Price
4,000 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày