Là một khía cạnh cần thiết của tất cả các doanh nghiệp, các lĩnh vực nguồn nhân lực đã phát triển theo cấp số nhân và sẽ tiếp tục là một đặc sản phát triển nhanh chóng trên tất cả các ngành công nghiệp. Kiếm được một MBA trực tuyến với một nguồn nhân lực quản lý chuyên môn từ Montclair State sẽ chuẩn bị học sinh để lái xe các sáng kiến ​​chiến lược và phát triển tài năng tổ chức. Tìm hiểu làm thế nào để làm chủ một cách hiệu quả năng lực đa dạng yêu cầu của các chuyên gia nguồn nhân lực hiện nay bằng cách theo đuổi một MBA trực tuyến với một nguồn nhân lực quản lý chuyên môn của Trường Feliciano của Busines tại Đại học bang Montclair.

Các MBA trực tuyến tại Đại học bang Montclair là MBA trực tuyến giá rẻ nhất tại New Jersey trong AACSB công nhận trường kinh doanh. Trường Feliciano Kinh doanh đã giành được công nhận từ AACSB quốc tế, một sự phân biệt ban cho ít hơn 5% các trường kinh doanh trên toàn thế giới. Thêm vào đó, sáu (6) ngày bắt đầu làm cho thu nhập bằng MBA từ trường danh tiếng này, lựa chọn thuận tiện linh hoạt cho một chuyên nghiệp bận rộn.

Tại sao kiếm MBA của bạn với một nguồn nhân lực quản lý chuyên môn trực tuyến có ý nghĩa:

  • Các kế hoạch tăng trưởng việc làm cho quản lý nguồn nhân lực là 9% 2014-2024, nhanh hơn so với mức trung bình của tất cả các ngành nghề. (Cục thống kê lao động, nghề nghiệp Outlook Handbook, 2015)
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại Montclair State University »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date