NHÂN VIÊN BÁN LẺ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Chung

Chương trình mô tả

Chuẩn bị cho Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông của bạn và đào tạo cho Hội đồng Bán lẻ Canada: Kỳ thi Cộng tác viên Bán lẻ được Chứng nhận để làm việc tại:

Bán hàng

Quản lý cửa hàng

Bán hàng trực quan (Màn hình cửa sổ, Màn hình POS)

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Established in 1987. Lokken College is a Government of Canada Certified Institution. The Government approves Lokken’s Certified Series programs of Alberta.

Established in 1987. Lokken College is a Government of Canada Certified Institution. The Government approves Lokken’s Certified Series programs of Alberta. Đọc ít hơn