Tiến sĩ trực tuyến về kinh tế chính trị quốc tế (DIPE)

Chung

Chương trình mô tả

Tiến sĩ kinh tế chính trị quốc tế

Chương trình kinh tế chính trị quốc tế cung cấp một nền giáo dục tập trung vào việc giúp các cá nhân thành công trong lực lượng lao động toàn cầu năng động. Những kỹ năng này bao gồm tư duy phê phán, kiến thức về nhiều nền văn hóa và bối cảnh văn hóa, kỹ năng nghiên cứu nghiêm ngặt và khả năng giao tiếp hiệu quả trong một loạt các môi trường. Học sinh sẽ được chuẩn bị cho các vị trí phân tích và hành chính trong các lĩnh vực công cộng, phi lợi nhuận và tư nhân liên quan đến các vấn đề quốc tế. Có tổng cộng 9 khóa học 36 mô-đun sẽ được hoàn thành. Chương trình này sẽ kết thúc với một luận án nghiên cứu độc lập. Sinh viên cũng sẽ có cơ hội xuất bản các bài báo dưới sự hướng dẫn của các khoa có kinh nghiệm của chúng tôi.

Bằng cấp cuối cùng sẽ được trao bởi Đại học Tài chính thuộc chính phủ Liên bang Nga. Đây là một trình độ chuyên môn sẽ nâng cao con đường sự nghiệp của bạn.

  • Học phí: $ 86000
  • Thời gian: 15-20 tháng

123524_123516_Image002.jpg

Công nhận

Phương pháp nghiên cứu của WEEI được Trung tâm chứng nhận độc lập châu Âu phê duyệt về học tập điện tử cũng như tiêu chuẩn quốc tế ISO-9001-2015. Đại học Công nghệ Nhà nước Belgorod của Nga được Bộ Giáo dục Liên bang Nga cấp phép.

Các trường đại học đối tác

Bằng cấp cuối cùng Tiến sĩ Kinh tế Chính trị Quốc tế (DIEP) được cấp bởi Đại học Công nghệ Nhà nước Belgorod. Theo hệ thống xếp hạng quốc gia Nga, nó được xếp hạng trong số 50 trường đại học hàng đầu của Liên bang.

Các khóa học

Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng bấm vào www.world-exceed-edu.com

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

WEEI was established to provide professionals rare opportunities to achieve postgraduate qualifications from prestigious international universities. We maintain partnerships with various higher-learn ... Đọc thêm

WEEI was established to provide professionals rare opportunities to achieve postgraduate qualifications from prestigious international universities. We maintain partnerships with various higher-learning institutions to deliver entire degree programs online through the cutting-edge pedagogical and modern technological systems. With WEEI, students can login-in and complete work anytime, with their academic progress set by their own schedule and learning style. All of our programs are industry and professionally relevant to the betterment of society at large. Đọc ít hơn