Postgrado en Publicidad Programática y Data

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Nhận xét của sinh viên

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Xếp hạng

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

IEBS, the School of Business Innovation and Entrepreneurship, born during the world crisis with the aim of providing a real alternative to traditional teaching model alternative.

IEBS, the School of Business Innovation and Entrepreneurship, born during the world crisis with the aim of providing a real alternative to traditional teaching model alternative. Đọc ít hơn
Barcelona
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.