ĐÀO TẠO

 • Thực hiện theo một đào tạo trực tuyến.
 • Phát triển một dự án cá nhân.
 • Cụ thể là thiết kế tất cả các giai đoạn của việc tổ chức một dự án thiết kế.
 • Lấy số đo thực tế kinh tế và thách thức của các chức năng quản lý.
 • Có thể định vị mình như một người quản lý của một nhóm dự án.
 • Nhận một mức độ tốt về tiếng Anh chuyên ngành.
 • Chọn một chuyên môn trong số các đề xuất 3: Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Các QUẢN LÝ TỔNG CHUYÊN THIẾT KẾ SDS® là một bằng tốt nghiệp châu Âu từ INSHED. Việc đào tạo cho phép để được chuyên nghiệp hoạt động vào đầu sự nghiệp của bạn và tận hưởng việc làm tốt, ngoài thậm chí nước bạn.

TUYỂN SINH

Để bắt đầu dự án đào tạo của bạn, không có gì đơn giản hơn, bạn chỉ cần tải về đào tạo chi tiết mà bạn quan tâm. Từ thời điểm đó:

 • Chúng tôi hỗ trợ bạn trong suy nghĩ của bạn,
 • Chúng tôi phản ánh với bạn về sự phù hợp của bạn đã lựa chọn với việc đào tạo,
 • Chúng tôi xác nhận bạn với tất cả các khía cạnh thực tế (đào tạo, thi cử, việc thay đổi luân phiên ...)
 • Chúng tôi cũng tư vấn cho bạn về kinh phí có thể,
 • Và tất nhiên, lời khuyên của chúng tôi, như là tham gia phụ trách trường hợp của bạn, là duyên dáng.
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Pháp

Xem 10 các khóa học tại ESMAC : École Supérieure des Métiers des Arts appliqués et de la Culture »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date