Hoàn thành Quản trị Kinh doanh Trực tuyến Quốc tế của trường Đại học Anaheim 100% trực tuyến từ mọi nơi trên thế giới trong khi làm việc toàn thời gian. Bằng cách hoàn thành 12 khóa học (6 khóa chính về quản trị kinh doanh, 4 chuyên ngành thương mại quốc tế và 2 khóa học tự chọn trong quản lý và kinh doanh bền vững), bạn có thể kiếm được bằng MBA trực tuyến quốc tế trong 18 tháng.

 • Đăng ký 1 khóa học, một vài khóa học, hoặc hoàn thành toàn bộ chương trình MBA trực tuyến trong khoảng 18 tháng
 • Hoàn thành tất cả 12 khóa học và lấy bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế thông qua Đại học Anaheim Akio Morita của Doanh nghiệp.
 • Mỗi kỳ hạn dài 6 tuần và bạn có thể ghi danh vào các khóa học mới mỗi 6 tuần.
 • Trong mỗi kỳ học 6 tuần, bạn sẽ được đánh giá về sự tham gia của bạn vào diễn đàn thảo luận trực tuyến hàng ngày, 2 x 90 phút trực tuyến các cuộc hội thảo trực tuyến, một Nghiên cứu về Mạng Internet, một dự án nhóm và một dự án cá nhân cuối cùng
  • Thông qua Diễn đàn thảo luận trực tuyến, thảo luận những câu hỏi liên quan đến bài đọc của bạn với giáo sư và bạn học trên khắp thế giới trong thời gian rảnh của bạn
  • Vào cuối tuần thứ hai và tuần thứ 5, tham gia hai cuộc hội thảo trực tuyến 90 phút trực tuyến trên webcam
  • Phát triển các kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua một dự án nhóm hợp tác
 • Các câu hỏi thảo luận và bài tập có thể được thiết kế riêng cho dự án cá nhân hoặc tình huống làm việc của bạn
 • Những gì bạn học ngày hôm nay có thể được sử dụng trong công việc của bạn vào ngày mai

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình MBA là giáo dục và chuẩn bị một nhóm đa dạng nam giới và phụ nữ với kiến ​​thức, khả năng phân tích, và quan điểm quản lý và kỹ năng cần thiết để cung cấp sự lãnh đạo cho các tổ chức cạnh tranh trong một thế giới ngày càng đặc trưng bởi sự đa dạng trong lực lượng lao động, Thay đổi và một thị trường toàn cầu cạnh tranh gay gắt. Chương trình MBA của trường Anaheim được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên về sự nghiệp trong quản lý và lãnh đạo trong cả khu vực tư nhân và công cộng. Học sinh có được một nền tảng toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của kinh doanh, môi trường toàn cầu mà chúng sẽ hoạt động, và các công cụ phân tích để ra quyết định thông minh.

Các khóa học cốt lõi

 • BUS 510 Kinh tế Quốc tế
 • BUS 520 Chuyên gia nhân sự quốc tế
 • BUS 530 Kế toán Quốc tế
 • BUS 540 Tiếp thị Quốc tế
 • BUS 550 Quản lý quốc tế
 • BUS 560 Tài chính Quốc tế

Giảm học phí

 • Học phí Tiết kiệm: $ 750 mỗi khóa x 12 kỳ: $ 9,000
 • Miễn phí bản ghi ($ 200 x 12): $ 2.400
 • Tiết kiệm cứu trợ học phí: 11.400 đô la
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ HỌC TẬP TỔNG SỐ PHIÊN CỨU TUẦN: $ 4,975
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 6 các khóa học tại Anaheim University Online »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
18 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
16,375 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date