ĐÀO TẠO

Đề xuất các dự án phù hợp với mục tiêu của mình và gắn kết sự kiện ông giám sát

 • sự kiện thể thao
 • buổi hòa nhạc
 • lễ hội

Thủ công mỹ nghệ CHẾ

Đào tạo Sự kiện Có Project Manager chuẩn bị cho bạn để trở thành

 • trợ lý hành chính
 • Phó giám đốc
 • Triển lãm Ủy viên
 • Trợ lý dự án Event Manager hoặc (e) Sự kiện Dự thảo
 • Dự án Travel Agency Assistant
 • Assistant (e) Sản lượng (bán hàng và du lịch sản xuất)
 • Truyền thông / Du lịch Trợ lý; Sạc (e) các nhóm nhận
 • Sản xuất Assistant Manager và (e) Truyền thông
 • Sự kiện Có Quản lý dự án.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

RNCP Chứng chỉ này được ban hành bởi Ủy ban Quốc gia về chứng chỉ nghề (CNCP), thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động.
Mỗi đào tạo bao gồm trong RNCP đáp ứng một nhu cầu xác định rõ ràng giữa các chuyên gia và trên thị trường lao động Pháp.

TUYỂN SINH

Để bắt đầu dự án đào tạo của bạn, không có gì đơn giản hơn, bạn chỉ cần tải về đào tạo chi tiết mà bạn quan tâm. Từ thời điểm đó:

 • Chúng tôi hỗ trợ bạn trong suy nghĩ của bạn,
 • Chúng tôi phản ánh với bạn về sự phù hợp của bạn đã lựa chọn với việc đào tạo,
 • Chúng tôi xác nhận bạn với tất cả các khía cạnh thực tế (đào tạo, thi cử, việc thay đổi luân phiên ...)
 • Chúng tôi cũng tư vấn cho bạn về kinh phí có thể,
 • Và tất nhiên, lời khuyên của chúng tôi, như là tham gia phụ trách trường hợp của bạn, là duyên dáng.
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Pháp

Xem 10 các khóa học tại ESMAC : École Supérieure des Métiers des Arts appliqués et de la Culture »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date