Read the Official Description

Rays Cao đẳng trực tuyến Credits cung cấp bằng Cao đẳng trực tuyến, tương đương với chương trình Associate Degree hai năm của nhiều trường đại học quốc tế. Sau khi hoàn thành năm Foundation tại ROCC, sinh viên sau đó có thể chuyển tín chỉ vào chương trình nước ngoài (đặc biệt là người Mỹ hoặc châu Á).

Chương trình liên kết tại ROCC chỉ USD4800 chi phí cho toàn bộ hai năm của 20 khóa học, so với $ 20.000 cho chương trình trực tuyến hai năm người Mỹ khác, hay so với trung bình gần $ 100,000 để tham dự hai năm của một trường đại học tư nhân của Mỹ.

Chương trình liên kết xây dựng dựa trên chương trình Foundation Year, mà các khóa học được mô tả trong mô tả của chúng tôi trong những năm FOUNDATION. Các khóa học được thêm 10 lần nữa chia thành 5 tiếng Anh và 5 môn học chính. Khóa học tiếng Anh được chọn từ: Bài đọc trong khoa học xã hội, tiếng Anh Thành ngữ và những biểu hiện, Ngôn ngữ học, Từ nguyên và Word Mục từ, Văn học Anh, tiếng Anh thương mại, và Viết Luận Án. Năm không phải tiếng Anh các khóa học được lựa chọn từ: Kinh tế học, Tâm lý học, thống kê, Nghệ thuật và Nhân văn, nghiên cứu ASEAN. Và nghiên cứu tại Mỹ.

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by Rays Online College Credits, John Zepp Academy Foundation Inc. »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 11 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
4,800 USD
USD4800 cho 20 3-tín dụng các khóa học
By locations
By date
Start Date
Tháng 11 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 11 2019

Location
Application deadline
End Date