Read the Official Description

Tóm tắt khóa học

Nhiều công ty quảng cáo với quảng cáo trả cho mỗi nhấp chuột. Khóa học này tập trung vào máy có số lượng lớn nhất hiện có: Google AdWords. Trong khóa học kéo dài một ngày, người tham gia sẽ học cách Google AdWords hoạt động, cách trả tiền cho mỗi nhấp chuột, tầm quan trọng của việc thiết lập ngân sách AdWord chính xác, cách chọn từ khoá và thiết lập nhóm quảng cáo, cách thiết kế quảng cáo hấp dẫn và cách thực hiện các điều chỉnh để tăng thành công.

Những gì học sinh học

  • Xác định Google AdWords và trả cho mỗi nhấp chuột
  • Mô tả chuyển đổi từ số lần nhấp
  • Quyết định liệu họ sẽ viết quảng cáo của riêng bạn hoặc đăng ký trợ giúp

Bao gồm những gì

  • Hiểu biết về ngôn ngữ của AdWords
  • Tạo nhóm
  • Thiết kế quảng cáo của bạn
  • Nhìn thành công
Program taught in:
Anh

See 14 more programs offered by Churchill Square Training And Development »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Open Enrollment
Duration
1 ngày
Toàn thời gian
Price
39 GBP
By locations
By date