Tất nhiên điều hành sản xuất

CPA Online

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên điều hành sản xuất

CPA Online

Sản xuất điều hành trình

Quá trình chúng tôi cung cấp sản phẩm nghe nhìn trong CPA trực tuyến cho phép bạn làm việc trong lĩnh vực nghe nhìn, encargándote trong suốt quá trình sản xuất phim và truyền hình.

Bạn sẽ học cách phân tích và cải thiện nội dung của một sản phẩm nghe nhìn, encargándote từ sự phát triển và tài trợ dự án biết những kỹ thuật tốt nhất cho việc thực hiện các hồ sơ để bán, cũng như việc thực hiện các kế hoạch tiếp thị toàn diện để tiếp thị và phân phối sản phẩm nghe nhìn thành công.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp đào tạo tốt nhất để có thể làm việc như điều hành sản xuất hoặc Giám đốc hoặc giám đốc sản xuất về sản xuất, phân phối, hoặc các kênh truyền hình, như khóa học trực tuyến của chúng tôi bao gồm toàn bộ điều hành sản xuất của một quá trình sản xuất nghe nhìn. Bạn thậm chí có thể tạo ra sản xuất của riêng bạn. Đặt cược vào một nền giáo dục đầy đủ và chất lượng. CPA trực tuyến cược!

CHƯƠNG TRÌNH

  1. Giới thiệu về sự phát triển của các dự án nghe nhìn
  2. Phân tích nội dung (I)
  3. Phân tích nội dung (II)
  4. Phân tích nội dung (III)
  5. Phân tích nội dung (IV)
  6. Phân tích nội dung (V)
  7. Tài trợ của các sản phẩm nghe nhìn
  8. Phân phối và tiếp thị các sản phẩm nghe nhìn
  9. Các dự án sản xuất
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
300 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Tây Ban Nha - Zaragoza, Aragon
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Tây Ban Nha - Zaragoza, Aragon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ