Tất nhiên ngôn luận

CPA Online

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên ngôn luận

CPA Online

Khóa học ngôn luận

Bạn muốn phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp của bạn trong đài phát thanh? Trong quá trình nói rằng chúng tôi cung cấp trong CPA trực tuyến, sẽ đối xử với bạn những điều cơ bản để thực hiện một âm giọng nói, giọng nói, hiệu suất, đài phát thanh và truyền hình bài phát biểu hoàn hảo.

Trong quá trình phát biểu, bạn sẽ sử dụng công cụ Audacity, một phần mềm chuyên dụng ghi âm giọng nói và chỉnh sửa. Bạn sẽ thực hiện các bài tập, trong đó có một thức bạn làm việc như một bài phát biểu với chương trình phát thanh của riêng bạn, mà sẽ được thư đề nghị của bạn như là một đài truyền hình phát thanh.

Sau khi hoàn thành quá trình bài phát biểu, bạn biết sử dụng giọng nói của bạn và thích ứng với thể loại khác nhau của phương tiện truyền thông nghe nhìn. Có thể quản lý trong bất kỳ ngữ cảnh giao tiếp lưu loát bằng lời nói và bạn sẽ được chuẩn bị để làm việc như một đài phát thanh hoặc truyền hình. Đây có phải là tương lai bạn muốn làm việc? Trong CPA trực tuyến, chúng tôi giúp bạn có được nó!

TEMARIO

  1. Bài phát biểu và giao tiếp
  2. Chất kêu to: tiếng nói
  3. Hình dạng âm thanh: thi pháp nghe nhìn
  4. Phát âm
  5. Việc giải thích
  6. Bài phát biểu của đài phát thanh
  7. Bài phát biểu truyền hình

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Buổi thực hành tự nguyện sẽ được tiến hành tại các cơ sở nghe nhìn Salduie CPA (Zaragoza) Foundation, nhằm vào các thí nghiệm với thiết bị nghe nhìn để bổ sung nội dung chương trình.

Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
300 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Tây Ban Nha - Zaragoza, Aragon
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Tây Ban Nha - Zaragoza, Aragon
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ