Đọc Mô tả chính thức

Podcasting nhiên

Internet đã cách mạng hóa trong những năm gần đây làm thế nào để lắng nghe và yêu cầu các đài phát thanh. Podcast hoặc đài phát thanh theo yêu cầu là một trong những phương pháp mới tiêu thụ radio. Bạn có quan tâm? Trong CPA trực tuyến, chúng tôi có podcasting nhiên. Sự kết hợp hoàn hảo cho người hâm mộ của Đài phát thanh và Internet.

Podcast là "bán kính của thời đại mới." Trong podcasting học để tạo ra nội dung cụ thể cho Internet bằng cách sử dụng phương tiện kỹ thuật theo ý của chúng tôi, việc tạo ra kênh podcast của riêng mình để công bố tất cả các môn học.

Tìm hiểu quá trình tạo podcast, ghi âm và sản xuất và Chuyên trong thế giới của Internet radio trên podcasting nhiên của chúng tôi. Trải nghiệm phát triển không ngừng của đài phát thanh phương tiện truyền thông mới!

TEMARIO

  1. Một podcast là gì?
  2. Làm thế nào để podcast
  3. Ghi âm podcast và sản xuất
  4. Công bố các podcast

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Buổi thực hành tự nguyện sẽ được tiến hành tại các cơ sở nghe nhìn Salduie CPA (Zaragoza) Foundation, nhằm vào các thí nghiệm với thiết bị nghe nhìn để bổ sung nội dung chương trình.

Xem 30 các khóa học tại CPA Online »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
200 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date