Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên sản xuất giải trí

Nếu bạn muốn để có thể phát triển thành công sản xuất các sự kiện trực tiếp, bạn cần một khóa học kỹ thuật mà sẽ cung cấp đào tạo cụ thể về cách làm, sản xuất và postproducir bất kỳ sự kiện. Trong quá trình sản xuất của chương trình bạn sẽ được học để quản lý các dự án từ ý tưởng ban đầu để chuẩn bị và đánh giá tiếp theo của nó.

Quá trình sản xuất của chương trình chúng tôi cung cấp trong CPA trực tuyến, cho phép bạn tìm và tổ chức các kế hoạch công tác, phân tích tính khả thi của việc sản xuất đề xuất luôn tìm kiếm hiệu suất cao nhất, tiếp thị và kế hoạch bán hàng, báo cáo tài chính và phân tích SWOT. Bạn sẽ có được một nền giáo dục rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến việc sản xuất chương trình. Chỉ là những gì bạn cần nếu bạn muốn đắm mình trong một ngành công nghiệp phát triển như thế này.

CHƯƠNG TRÌNH

  1. Giới thiệu về sản xuất chương trình
  2. Sản xuất CV
  3. Việc quản lý và quá trình tài chính của một sản xuất
  4. Nhân viên lựa chọn và truyền thông kỹ thuật
  5. Quá trình thương mại và tài trợ

Xem 30 các khóa học tại CPA Online »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
300 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date