Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên huấn luyện cuộc sống của ICI mang đến cho bạn cơ hội để hướng dẫn người dân về việc họ tìm kiếm sự hài lòng của cá nhân và / hoặc phát triển nghề nghiệp. Cuộc sống huấn luyện nghề nghiệp đang rất hoàn vì một huấn luyện viên cuộc sống có thẩm quyền sẽ trở thành một phần của cải của người khác như một người và là một cá nhân nghiệp theo định hướng. lựa chọn nghề nghiệp này là rất thú vị, quá, vì nó cung cấp tấn cơ hội để thiết lập mối quan hệ mới và đồng thời lợi ích từ sự linh hoạt của nó và tiềm năng thu nhập.

Nội dung khóa học

  1. Giới thiệu về cuộc sống huấn luyện
  2. nhận thức cá nhân
  3. tổ chức lối sống
  4. Các quá trình huấn luyện
  5. kỹ năng huấn luyện
  6. giao huấn luyện
  7. Huấn luyện và tâm lý học
  8. Đạt được mục tiêu huấn luyện
  9. Mục tiêu và kế hoạch
  10. Rà soát, điều chỉnh

Triển vọng nghề nghiệp

Ngoài việc được sử dụng bởi một công ty cụ thể, huấn luyện viên cuộc sống có thể tự làm chủ và cung cấp dịch vụ cuộc sống huấn luyện cho các cá nhân. Nhiều dịch vụ huấn luyện huấn luyện viên cuộc sống hôm nay đề nghị thông qua phương tiện trực tuyến, trong khi những người khác vẫn còn đáp ứng với các khách hàng phải đối mặt để phải đối mặt. Họ mang lại tốt nhất trong một con người bằng cách cho phép họ để phản ánh và tìm câu trả lời cho riêng mình.

Nhu cầu đối với huấn luyện viên cuộc sống đang tăng lên nhanh chóng vì lối sống và nghề nghiệp đòi hỏi ngày nay. Trong thực tế, các Huấn Luyện Liên đoàn quốc tế (ICF) dự đoán rằng nó sẽ trở nên phổ biến hơn trong những năm tới. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn thiếu các chuyên gia có trình độ như vậy nếu bạn muốn tham gia ngành công nghiệp thú vị này, bây giờ là thời gian tốt nhất để tham dự khoá huấn luyện cuộc sống ICI của.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
International Career Institute

Xem 47 các khóa học tại International Career Institute »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school