Đọc Mô tả chính thức

Nếu mong muốn của bạn là để đi những nơi nghĩa đen và nghĩa bóng, sau đó xem xét trình du lịch và du lịch ICI của. Tất nhiên chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn những kỹ năng bạn cần phải thiết lập một sự nghiệp trong ngành công nghiệp du lịch và du lịch mà không cần trải qua nhiều năm nghiên cứu về lý thuyết bạn có thể không thực sự sử dụng tại nơi làm việc. Những gì bạn sẽ nhận được là dễ hiểu bài học có thể được hoàn thành mà không xô.

Nội dung khóa học

 • Du lịch Defined
 • Hệ thống Du lịch
 • Sự phát triển của du lịch
 • Điểm đến du lịch
 • Các sản phẩm du lịch
 • Ngành công nghiệp du lịch
 • khách du lịch
 • Các vấn đề kinh tế trong Du lịch
 • Văn hóa xã hội và tác động môi trường
 • Kế hoạch du lịch
 • Du lịch thay thế
 • Tương lai của du lịch
 • Tiếp nhận và đặt Process
 • Truy cập và phân tích các thông tin sản phẩm
 • Bán Du lịch Sản phẩm Dịch vụ
 • Nguồn và Cung cấp thông tin đích và Tư vấn
 • Giao tiếp hiệu quả với khách du lịch
 • Thiết lập một doanh nghiệp du lịch

Triển vọng nghề nghiệp

Cá nhân Adore làm việc với những người khác sẽ tìm thấy một sự nghiệp trong ngành du lịch hấp dẫn. Tất nhiên, khi bạn đang thưởng thức những gì bạn đang làm, tiền chảy tự nhiên. Chuyên gia trong ngành công nghiệp này có thể kiếm được khoảng $ 35,000 đến $ 120,000 mỗi năm. Họ có thể theo đuổi sự nghiệp trong công ty như:

 • các hãng hàng không trong nước
 • hãng hàng không quốc tế
 • đại lý du lịch bán lẻ
 • đại lý du lịch bán buôn
 • dịch vụ thông tin du lịch trong khu vực
 • tư vấn tiếp thị du lịch
 • công ty lữ hành Inbound
 • Công viên chủ đề và các điểm tham quan du lịch
 • công ty du lịch HLV
 • dòng Cruise
 • Hội nghị và khuyến khích tour du lịch

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
International Career Institute

Xem 47 các khóa học tại International Career Institute »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school