Tất nhiên trong quan hệ công chúng

International Career Institute

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên trong quan hệ công chúng

International Career Institute

Một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực đầy thách thức của quan hệ công chúng rất có thể với khóa học quan hệ công chúng của ICI. Sau khi tất cả, khóa học của chúng tôi được phát triển bởi các cá nhân đã làm chủ quan hệ công chúng. Tìm hiểu những gì họ đã thu thập được từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc hình thành và đánh giá phản ứng của công chúng cũng như các sự kiện và hành vi đối với tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về Quan hệ công chúng
 • Các chức năng của chuyên gia quan hệ công chúng
 • Hướng nghiệp và Phát triển Kỹ năng
 • Freelancing / Bắt đầu riêng của bạn quan hệ công chúng
 • tìm Khách hàng

Triển vọng nghề nghiệp

sự nghiệp phương tiện truyền thông liên quan đến luôn có thể khuấy động sự quan tâm trong nhiều cá nhân quyết đoán. Nếu bạn tin rằng bạn có những gì nó cần để bước vào thế giới của quan hệ công chúng, chúng ta hãy ICI giúp bạn trong mài giũa kỹ năng của bạn để thực hiện ước mơ của bạn thành hiện thực. Giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp của bạn trong quan hệ công chúng có thể mở cửa cho bạn để trở thành:

 • Nhà viết báo
 • tư vấn Truyền thông
 • chuyên gia phân tích thị
 • Quản lý sản phẩm
 • tư vấn quan hệ công chúng
 • nhân viên quan hệ công chúng
 • Nhà báo

Bắt đầu làm việc cho các công ty PR, các tập đoàn, người nổi tiếng, nhãn hiệu, các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và các nhóm hoặc các ngành công nghiệp khác mà phụ thuộc vào quan hệ công chúng.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
International Career Institute
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Information
Deadline
Contact school
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school
Dates
Ghi danh mở rộng
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school