Đọc Mô tả chính thức

Một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực đầy thách thức của quan hệ công chúng rất có thể với khóa học quan hệ công chúng của ICI. Sau khi tất cả, khóa học của chúng tôi được phát triển bởi các cá nhân đã làm chủ quan hệ công chúng. Tìm hiểu những gì họ đã thu thập được từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc hình thành và đánh giá phản ứng của công chúng cũng như các sự kiện và hành vi đối với tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về Quan hệ công chúng
 • Các chức năng của chuyên gia quan hệ công chúng
 • Hướng nghiệp và Phát triển Kỹ năng
 • Freelancing / Bắt đầu riêng của bạn quan hệ công chúng
 • tìm Khách hàng

Triển vọng nghề nghiệp

sự nghiệp phương tiện truyền thông liên quan đến luôn có thể khuấy động sự quan tâm trong nhiều cá nhân quyết đoán. Nếu bạn tin rằng bạn có những gì nó cần để bước vào thế giới của quan hệ công chúng, chúng ta hãy ICI giúp bạn trong mài giũa kỹ năng của bạn để thực hiện ước mơ của bạn thành hiện thực. Giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp của bạn trong quan hệ công chúng có thể mở cửa cho bạn để trở thành:

 • Nhà viết báo
 • tư vấn Truyền thông
 • chuyên gia phân tích thị
 • Quản lý sản phẩm
 • tư vấn quan hệ công chúng
 • nhân viên quan hệ công chúng
 • Nhà báo

Bắt đầu làm việc cho các công ty PR, các tập đoàn, người nổi tiếng, nhãn hiệu, các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và các nhóm hoặc các ngành công nghiệp khác mà phụ thuộc vào quan hệ công chúng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
International Career Institute

Xem 47 các khóa học tại International Career Institute »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school