ICI cung cấp một lý hình sự và tội phạm học mà chuẩn bị cho những thách thức khác nhau của nghề nghiệp. Phát triển bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp một khóa học toàn diện mà sẽ đào tạo bạn để có hiệu quả trong nhiều vị trí liên quan đến tội phạm chiến đấu.

Nội dung khóa học

 • Quản lý Hình sự
 • Điều tra
 • Forensics
 • Phương pháp nghiên cứu và Tài liệu
 • Giới thiệu về Tâm lý học hình sự
 • phương pháp tâm lý để hiểu rõ tội phạm
 • Tâm lý học và sự hiểu biết tội phạm nghiêm trọng
 • rối loạn tâm thần và tội phạm
 • Giới tính và tội phạm
 • Thanh niên và tội phạm
 • Tâm lý học và cảnh sát
 • Tâm lý học trong phòng xét xử
 • Phòng chống tâm lý và tội phạm
 • Thực hành văn phòng
 • Thuật ngữ pháp lý
 • Tâm lý học hình sự
 • Thực hành chuyên nghiệp để tư vấn
 • Viết kỹ thuật

Triển vọng nghề nghiệp

Tội phạm, không may, tồn tại ở khắp mọi nơi. Do đó, sẽ luôn có một nhu cầu cho các cá nhân những người có thể duy trì pháp luật và cung cấp an ninh cho người dân. Một khi bạn hoàn thành công lý hình sự và tội phạm học, bạn có thể phục vụ trong nhiều tổ chức như:

 • thực thi pháp luật
 • Bảo vệ
 • đính chính
 • thám tử tư / điều tra tin
 • đính chính
 • tòa và tòa án
 • an toàn công cộng
 • công tac xa hội

Hãy ICI giúp bạn trong việc xây dựng một nghề nghiệp xứng đáng mà còn cho phép bạn khôi phục lại hòa bình và trật tự trong xã hội.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
International Career Institute

Xem 47 các khóa học tại International Career Institute »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school